Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 07.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V torek 8. junija 2010 ob 12. 30 uri je bila v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promocija doktorjev znanosti

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Duška Delić 
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar
somentor: doc. dr. Aleš Štrancar
naslov dr. disertacije: Izboljšanje metode za diagnosticiranje virusov paradižnika

2. Sebastjan Filip
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Vidrih
somentor: doc. dr. Andrej Plestenjak
naslov dr. disertacije: Nastanek trans-izomerov maščobnih kislin med toplotno obdelavo živil

3. Pablo Hirschegger
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Borut Bohanec
naslov dr. disertacije: Genetska karakterizacija fertilnih akcesij poletnega luka (Allium ampeloprasum L.) in izboljšave biotehnoloških postopkov pri izbranih vrstah iz rodu Allium

4. Polona Kogovšek
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar
naslov dr. disertacije: Razlike v izražanju genov krompirja po okužbi s krompirjevim virusom Yn in njegovim nekrotičnim različkom YNTN

5. Urška Kuhar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Gaberščik
naslov dr. disertacije: Razširjenost makrofitov glede na značilnosti izbranih slovenskih vodotokov

6. Manca Pirc
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Maja Ravnikar
somentorica: prof. dr. Maja Rupnik
naslov dr. disertacije: Raziskave bakterij, povzročiteljic ožiga, na rastlinah iz družine Rosaceae

7. Aleš Straže
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Željko Gorišek
somentor: prof. dr. Bojan Bučar
naslov dr. disertacije: Vpliv notranjega in zunanjega snovnega upora na kinetiko konvekcijskega sušenja lesa

8. Matija Rijavec
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Žgur Bertok          
naslov dr. disertacije: Dejavniki virulence uroseptičnih sevov Escherichia coli ter možnost uporabe kolicinov – novih protimikrobnih snovi v boju proti okužbam urinarnega trakta

9. Tomaž Rijavec
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Marina Dermastia
somentor: prof. dr. Prem Chourey
naslov dr. disertacije: Citokinini v kariopsi koruze (Zea mays L.): njihova biosinteza, prostorska razporeditev in fiziološka vloga

10. Jure Zupan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Peter Raspor
naslov dr. disertacije: Opredelitev invazivne rasti v populaciji kliničnih in nekliničnih sevov kvasovke Saccharomyces cerevisiae

PRAVNA FAKULTETA

11. Luka Tičar
doktor znanosti
mentorica:  prof. dr. Polonca Končar         
naslov dr. disertacije: Subjekti delovnopravnega varstva