Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 15.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

15. junija 2010 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Aleš Popovič
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Jurij Jaklič 
somentor: prof. dr. Pedro Simoes Coelho
naslov dr. disertacije: Sposobnost absorpcije poslovnointeligenčnih sistemov

2. Jelena Rašula
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
somentorica: prof. dr. Vesna Bosilj Vukšić
naslov dr. disertacije: Vloga informacijske tehnologije in drugih dejavnikov v modelu zrelosti managementa znanja

3. Ivica Urban
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mitja Čok
naslov dr. disertacije: Redistributivni učinki neposrednih davkov in socialnih prejemkov na Hrvaškem

FAKULTETA ZA FARMACIJO

4. Andrej Dolenc
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
naslov dr. disertacije: Prednosti nanooblog in nanodelcev v načrtovanju sodobnih sistemov za dostavo učinkovin

5.  Dominik Gaser                 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Borut Štruklelj
somentorica: doc. dr.. Mojca Lunder
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in razvoj peptidnih ligandov lipaz z metodo bakteriofagnega prikaza

6. Žiga Jakopin
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in sinteza derivatov substituiranih 1,2,4-oksadiazolov in saharinov kot gradnikov potencialnih biološko aktivnih spojin
 
7. Nina Kočevar Glavač
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Samo Kreft
naslov dr. disertacije: Razvoj metod za aciliranje proteinov in njihovo analizo ter vrednotenje njihovih bioloških lastnosti

8. Urban Švajger
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Matjaž Jeras
naslov dr. disertacije: Indukcija tolerogenih dendritičnih celic ter regulatornih limfocitov T in vitro

9. Alenka Zvonar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
naslov dr. disertacije: Optimizacija tehnološkega postopka izdelave ter vrednotenje mikrokapsul s samomikroemulgirajočim jedrom

10. Vinko Zupančič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franc Vrečer
somentor: prof. dr. Albin Kristl
naslov dr. disertacije: Karakterizacija različnih polimorfnih oblik, hidratov in soli nekaterih zdravilnih učinkovin

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

11. Jelka Škerjanc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vito Flaker
naslov dr. disertacije: Prispevek uporabnikov socialnovarstvenih storitev pri oblikovanju konceptov za praktični študij socialnega dela

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

12. Martin Lamut
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Rodič
naslov dr. disertacije: Mikro in makromehansko modeliranje kompozitnih materialov