Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 06.07.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

6. julij 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA UPRAVO
     
1. Nina Tomaževič
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Rudi Rozman
somentor: prof. dr. Zdravko Pečar
naslov dr. disertacije: Družbena odgovornost kot temelj odličnosti javne uprave

FILOZOFSKA FAKULTETA

2. Katarina Bogunović Hočevar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Barbo
somentorica: doc. Larisa Vrhunc
naslov dr. disertacije: Odmevi evropskih tendenc v ustvarjalnosti Janka Ravnika

3. Silva Bratož
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Rastislav Šuštaršič
naslov dr. disertacije: Metafore našega časa - kontrastivna analiza konceptualnih metafor v političnem diskurzu

4. Irma Kern Slapar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Meta Grosman
naslov dr. disertacije: Recepcija Hemingwayevega romana Komu zvoni na Slovenskem

5.  Alenka Koron   
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Tomislav Virk
naslov dr. disertacije: Novejše teorije pripovedi v literarni vedi in njihova raba v slovenski in tujih književnostih

6. Simona Menoni
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Hoefler
naslov dr. disertacije: Stensko slikarstvo na slovenskem Štajerskem v 16. stoletju

7. Nagisa Moritoki Škof
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Bekeš
somentorica: doc. dr. Chikako Shigemori Bučar
naslov dr. disertacije: Študija semantične in pragmatične vloge veznega elementa toiu v japonskem prisamostalniškem odvisniku

8. Andreja Pšeničny
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janek Musek
naslov dr. disertacije: Recipročni model izgorelosti: povezava med interpersonalnimi in intrapersonalnimi dejavniki nastanka sindroma izgorelosti

9. Tadeja Rozman
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vojko Gorjanc
somentorica: prof. dr. Simona Kranjc
naslov dr. disertacije: Vloga enojezičnega razlagalnega slovarja slovenščine pri razvoju jezikovne zmožnosti

10. Samo Rugelj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mihael Kovač
naslov dr. disertacije: Optimizacija družbeno-ekonomskih učinkov javnih vlaganj v slovensko založništvo

11. Emil Šterbenk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Plut
naslov dr. disertacije: Vloga vodnih virov v trajnostno sonaravnem razvoju Šaleške doline in obrobja

12. Nadja Železnik
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Polič
somentor: prof. dr. Drago Kos
naslov dr. disertacije: Miselni modeli radioaktivnosti in odnos do radioaktivnih odpadkov