Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset doktorjev znanosti

Datum objave: 21.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

21. september 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA FARMACIJO
     
1. Tadej Pajič
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Ivan Malešič
somentor: prof. dr. Peter Černelč
naslov dr. disertacije: Aktivnost glutamat-dehidrogenaze v limfocitih bolnikov s kronično limfocitno levkemijo

2. Matej Pavli
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Saša Baumgartner
somentor: prof. dr. Franc Vrečer
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje ogrodnih tablet s prirejenim sproščanjem na osnovi naravnih polimerov

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

3. Petar Djinović
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Albin Pintar
somentor: prof. dr. Janez Levec
naslov dr. disertacije: Optimizacija CuO-CeO2 mešanih oksidov kot katalizatorjev pri produkciji vodika iz plinske zmesi CO in vode ali etanola

4. Viktor Drgan
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Marjana Novič
naslov dr. disertacije: Modeliranje retencijskih procesov in odnosov med kemijsko strukturo in retencijo v ionski kromatografiji

5. Mateja Hočevar
doktorica znanosti
mentorica: znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec
somentor: prof. dr. Boris Pihlar
naslov dr. disertacije: Razvoj TiO2 plasti za elektrokemijske sončne celice in ovrednotenje njihovega fotokatalitskega učinka

6. Matjaž Koželj
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Boris Orel
naslov dr. disertacije: Sinteza substituiranih trialkoksisilanov in njihova uporaba za pripravo materialov po sol-gel postopkih

7. Rebeka Toporišič
doktorica znanosti
mentor: prof.dr. Jurij Lah
naslov dr. disertacije: Raziskava stabilnosti enalaprilijevega maleata in termodinamika protolitskih ravnotežij te učinkovine v vodnih raztopinah

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

8. Gregor Jeromel
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jakob Likar
somentor: prof. dr. Jože  Korelc
naslov dr. disertacije: Konstitutivni model večkrat porušene krovnine
pri podzemnem odkopavanju premoga

VETERINARSKA FAKULTETA

9. Jan Antonić
doktor znanosti
mentor:  viš. znan. sod. dr. Vesna Cerkvenik Flajs
somentor: doc. dr. Iztok Grabnar
naslov dr. disertacije: Razvoj analiznih metod za ugotavljanje ostankov antiparazitikov in nesteroidnih protivnetnih učinkovin za vrednotenje prehoda v mleko ovc ter vpliva predelave na vsebnost v mlečnih izdelkih

10. Sara Mankoč
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Barlič-Maganja
somentor: prof. dr. Peter Hostnik
naslov dr. disertacije: Molekularno-epidemiološke in biološke značilnosti virusov kužnega arteritisa kopitarjev