Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 28.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

28. september 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:


MEDICINSKA FAKULTETA
     
1. Krešimir Božikov
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Zoran M. Arnež         
naslov dr. disertacije: Pogostnost, dejavniki tveganja in UZ značilnosti maščobnih nekroz v dojkah po rekonstrukciji s prostimi DIEAP režnji

2. Petra Brožič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner       
somentor: prof. dr. Stanislav Gobec
naslov dr. disertacije: Priprava rekombinantnih človeških hidroksisteroid-dehidrogenaz in študije njihovih inhibitorjev

3. Jernej Gašperšič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Roman Jerala
naslov dr. disertacije: Raziskave pretvorbe in vitro prionskega proteina s pomočjo fluorescenčnih oznak in molekulskega kopičenja

4. Lilijana Kornhauser Cerar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. David Neubauer
somentor: prof. dr. Thomas Bernard Kinane
naslov dr. disertacije: Vpliv položaja telesa na nasičenost krvi s kisikom in motnje dihanja med spanjem pri zdravih, donošenih novorojenčkih

5. Marjetka Kralj Kunčič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Damjana Drobne           
somentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
naslov dr. disertacije: Prilagoditve gliv iz rodu Wallemia spp. na rast v ekstremno slanem in ekstremno sladkem okolju na ravni celične stene in produkcije aktivnih metabolitov

6. Maja Pakiž
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Igor But                      
naslov dr. disertacije: Genska variabilnost v genih ESR1, CYP17, PTPN22 in IL23R kot dejavnik tveganja za razvoj miomov maternice

7. Martina Perše
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Anton Cerar       
naslov dr. disertacije: Vpliv telesne dejavnosti in hrane z visoko vsebnostjo mešanih maščob na razvoj kemično povzročenih tumorjev črevesa pri Wistar podgani

8. Alojz M. Šmid
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mara Bresjanac              
somentor: prof. dr. Jorge R. Barrio
naslov dr. disertacije: Označevanje odlag konformacijsko spremenjenih beljakovin v možganih obolelih za nevrodegenerativnimi boleznimi

9. Jerneja Tasič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Igor Zupan    
naslov dr. disertacije: Variabilnost srčne frekvence in variabilnost vala T kot napovedna dejavnika nenadne srčne smrti pri bolnikih z dilatativno  kardiomiopatijo

10. Janez Valant
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Damjana Drobne
naslov dr. disertacije: Interakcije med nanodelci in modelnim sistemom celica-tkivo-organ pri nevretenčarjih

11. Jernej Zidar
doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Franci Merzel                    
somentor: prof. dr. Peter Bukovec            
naslov dr. disertacije: Molekularno modeliranje agregacije bioloških makromolekul