Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 07.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

6. oktober 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič  

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
     
1. Maja Lapornik Pelikan
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Denis Poniž
naslov dr. disertacije: Slovenska dramatika 1990-2000 med pogledom v preteklost in izzivi bodočnosti

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

2. Erik Kopač
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
somentor: prof. dr. Anton Grizold
naslov dr. disertacije: Trg vojaške delovne sile - študija primera Slovenije

3. Marko Zebec Koren
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Dana Mesner Andolšek
somentorica: prof. dr. Valentina Hlebec
naslov dr. disertacije: Modeli oddajanja del zunanjim izvajalcem na področju informacijskih tehnologij

4. Barbara Zemljič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Valentina Hlebec
somentorica: prof. dr. Anuška Ferligoj
naslov dr. disertacije: Preučevanje kakovosti merjenja popolnih omrežij

PRAVNA FAKULTETA

5. Mateja Drobež Tomšič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Simoneti
somentor: prof. dr. Bojan Škof
naslov dr. disertacije: Davek od kapitalskih dobičkov v Sloveniji in izbranih državah članicah EU ter predlogi za spremembo slovenske obdavčitve

6. Barbara Nerat
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Damjan Korošec
naslov dr. disertacije: Forenzična bolnišnica - medicinski ukrep v sistemu kazenskih sankcij

7. Miloš Senčur
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Ciril Ribičič
naslov dr. disertacije: Dvodomnost slovenskega parlamenta

8. Maja Turnšek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Grilc
somentor: prof. dr. Marijan Kocbek
naslov dr. disertacije: Koncentracije po pravu EU z ozirom na nekatere učinke koncentrativnih ravnanj

TEOLOŠKA FAKULTETA

9. Franc Maršič
doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Janez Vodičar
somentor: prof. dr. Stanko Gerjolj
naslov dr. disertacije: Konceptualizacija religijske  pedagogike v preventivnem vzgojnem sistemu Janeza Boska

10. Brigita Perše
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Peter Kvaternik
naslov dr. disertacije: Slovenska katoliška župnija na prehodu iz drugega v tretje tisočletje

11. Barbara Simonič
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Bojan Žalec
naslov dr. disertacije: Empatija kot temeljni antropološki odnos: od izročila preko Edith Stein do relacijske teorije