Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst doktorjev znanosti

Datum objave: 28.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

27. oktober 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Lidija Breskvar Žaucer
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Golobič
naslov dr. disertacije: Simulacija razvojnih procesov v prostoru z uporabo tehnik strojnega učenja

2. Franc Budija
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Petrič
naslov dr. disertacije: Izdelava in karakterizacija zamreženih premazov iz utekočinjenega topolovega lesa

3. Andrej Gregori
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franc Pohleven
naslov dr. disertacije: Vpliv novih tehnologij gojenja na pridelek gob in vsebnost zdravilnih učinkovin

4. Stanislav Mandelc
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Branka Javornik
naslov dr. disertacije: Proteomska analiza povzročiteljev hmeljeve uvelosti (Verticillium spp.) in diferencialno izraženih proteinov v hmelju po okužbi s patotipom PG2 Verticillium albo-atrum

5. Miran Merhar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Bučar
naslov dr. disertacije: Vpliv frakturnih in mikromehanskih lastnosti lesa na nastanek odrezka v procesu ortogonalnega premočrtnega odrezavanja

6. Nina Pirher
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Roman Jerala
somentorica: viš. znan. sod. dr. Mojca Benčina
naslov dr. disertacije: Mehanizem signalizacije dvoverižne RNA preko receptorja TLR3

7. Valerija Zakšek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Trontelj
naslov dr. disertacije: Primerjalna filogeografija izbranih vodnih jamskih taksonov na Dinarskem krasu

FAKULTETA  ZA STROJNIŠTVO

8. Oki Blatnik
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Mihael Junkar
somentor: prof.dr. Igor Emri
naslov dr. disertacije: Alternativne tehnologije obdelovanja in rezanja biopolimerov

9. Mihael Debevec
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Niko Herakovič
somentor: prof.dr. Marko Starbek
naslov dr. disertacije: Modeliranje strege orodij pri obdelavi v digitalnem okolju

10. Valter Gruden
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Možina
naslov dr. disertacije: Lasersko podprto ocenjevanje kakovosti ulitkov v realnem času

11. Samir Lemeš
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Karl Kuzman
naslov dr. disertacije: Validacija numeričnih simulacij z digitaliziranimi posnetki 3D pločevinastih objektov

12. Tomaž Požar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Možina
naslov dr. disertacije: Tok gibalne količine pri odvzemanju snovi z laserskimi bliski