Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, v torek, 16. novembra 2010 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst novih doktorjev znanosti iz Medicinske fakultete.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:

MEDICINSKA  FAKULTETA

1. Polona Brcar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek
naslov dr. disertacije: Preverjanje veljavnosti vprašalnika za oceno spolnega vedenja osnovnošolcev

2. Adela Fratnik Steyer
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Barlič Maganja
somentorica: prof. dr. Olga Zorman Rojs    
naslov dr. disertacije: Neposredno dokazovanje ptičjih paramiksovirusov tipa 1

3. Luka Ležaić
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Metka Milčinski          
naslov dr. disertacije: Ponovljivost in primerljivost vrednotenja dinamične scintigrafije ledvic pri otrocih

4. Maša Milatović
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Jasna Štrus     
somentor: doc. dr. Rok Kostanjšek
naslov dr. disertacije: Izražanje endogenih celulaz v prebavilu med ontogenetskim razvojem kopenskega raka Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda)

5. Ljubica Petković
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Alojz Ihan    
somentorica: prof. dr. Valentina Arsić Arsenijević
naslov dr. disertacije: Stimulacija limfocitov T CD8+ z antigeni glive Cryptococcus neoformans kot model za proučevanje učinkovitosti cepiva proti kriptokokozi

6. Melita Rotar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. David B. Vodušek
somentor: prof. dr. Bojan Tršinar
naslov dr. disertacije: Značilnosti možganske kapi in motnje delovanja spodnjih sečil

7. Vladka Salapura
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Miloš Šurlan  
naslov dr. disertacije: Vpliv prehodnosti golenskih arterij na prehodnost povrhnje stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki

8. Katarina Šurlan Popovič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Primož Strojan
somentor: prof. dr. Vladimir Jevtič
naslov dr. disertacije: CT perfuzijski parametri za spremljanje zdravljenja neoperabilnega ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu z radiokemoterapijo

9. Maja Šuštar
doktorica znanosti
mentorica: znan. svet. dr. Jelka Brecelj
naslov dr. disertacije: Ocena delovanja mrežnice z elektroretinografskim ON/OFF odgovorom, fotopičnim negativnim odgovorom in odgovorom kratkovalovnih čepnic

10. Janet Zimšek Mijovski
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Srečko Koren    
naslov dr. disertacije: Opredelitev molekularno epidemioloških značilnosti človeških kalicivirusov v Sloveniji

11. Petra Zupet
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Žarko Finderle
naslov dr. disertacije: Vpliv hipoksije na repolarizacijo prekatov srca in variabilnost srčnega utripa