Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 18.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

18. november 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
     
1. Mitja Babič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jadran Lenarčič
somentor: prof. dr. Vincenzo Parenti Castelli
naslov dr. disertacije: Vodenje elektroelastičnih polimerskih aktuatorjev

2. Boštjan Drnovšek
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin
naslov dr. disertacije: Analiza vpliva mikrostrukturnih parametrov na odziv kompozitov v visokofrekvenčnem elektromagnetnem polju

3. Tomaž Korošec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Vidmar
naslov dr. disertacije: Samodejno nastavljiva, frekvenčno in polarizacijsko prilagodljiva mikrotrakasta antena

4. Jurij Kurnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Topič
naslov dr. disertacije: Analiza energijskega izplena fotonapetostnih modulov

5. Tine Stegel
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Kos
naslov dr. disertacije: Mehanizmi za učinkovito zagotavljanje večdomnosti s protokolom SCTP v omrežjih z zahtevnimi topologijami

6. Vitomir Štruc
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Nikola Pavešić
naslov dr. disertacije: Uporaba Gaborjevih filtrov v sistemih za samodejno razpoznavanje obrazov

7. Mark Umberger
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Bešter
naslov dr. disertacije: Arhitekturni model in metode konvergence storitev upravljanja procesov in internetne televizije

FAKULTETA  ZA FARMACIJO

8. Katja Berginc
doktorica znanosti
mentor: prof.dr. Albin Kristl
naslov dr. disertacije: Vpliv staranega etanolno-vodnega česnovega ekstrakta na intestinalne in jetrne prenašalce ter na jetrni encim citokrom 3A4

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

9. Branko Bandelj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franc Saje
naslov dr. disertacije: Reološke lastnosti vlaknastih betonov

10. Naja Marot
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Senko Pličanič
naslov dr. disertacije: Presoja vloge prostorske zakonodaje v slovenskem sistemu prostorskega planiranja

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

11. Jure Žabkar
doktor znanosti
mentor:  akad. prof. dr. Ivan Bratko
somentor: doc. dr. Janez Demšar
naslov dr. disertacije: Učenje kvalitativnih odvisnosti