Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst doktorjev znanosti

Datum objave: 23.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

22. november 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl  

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FILOZOFSKA FAKULTETA
     
1. Lev Centrih
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rastko Močnik
somentor: doc. dr. Peter Klepec Kršić
naslov dr. disertacije: Znanost, filozofija in ideologija na Slovenskem 1941-1945

2. Jernej Habjan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rastko Močnik
naslov dr. disertacije: Dialoška struktura in družbeno učinkovanje literarnega dela

3. Mojca Juričič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum
somentor: prof. dr. Klas Matija Brenk
naslov dr. disertacije: Razlike v odnosu do kajenja pri mladostnicah in mladostnikih v Sloveniji

4. Gorazd Kovačič
doktor znanosti
mentor: prof. ddr. Rudolf Rizman
somentorica: prof. dr. Vlasta Jalušič
naslov dr. disertacije: Koncept družbe in družbenega pri Hannah Arendt kot prispevek k dekonstrukciji sociologije

5. Boštjan Kravanja
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Zmago Šmitek
naslov dr. disertacije: Izkustveni svet: topografija interakcijskega prostora v turistični Šrilanki

6. Maja Lamberger Khatib
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Baskar
somentor: prof. dr. Zmago Šmitek
naslov dr. disertacije: Arabski klub v Sloveniji, prostor redefiniranja družbenih identifikacij

7. Nina Ledinek
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Andreja Žele
somentorica: prof. dr. Erika Kržišnik
naslov dr. disertacije: Slovenska skladnja v skladenjsko označenih korpusih slovenščine

8. Andrej Pavletič
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Dean Komel
somentor: prof. dr. Janez  Krek
naslov dr. disertacije: Vrednota v vzgoji

9. Dan Podjed
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentor: doc. dr. Jurij Fikfak
naslov dr. disertacije: Perspektive in problemi participacije: etnografska analiza organizacijske kulture v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

10. Katarina Šter
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jurij Snoj
naslov dr. disertacije: Poznosrednjeveška monastična recepcija koralnega enoglasja na primeru antifonarjev iz žičke kartuzije

VETERINARSKA FAKULTETA

11. Mitja Gombač
doktor znanosti
mentorica:  prof. dr. Vlasta Jenčič
naslov dr. disertacije: Dinamika protozoarnih infestacij prebavnih žlez in novotvorb v užitnih klapavicah (Mytilus galloprovincialis) v slovenskem morju v povezavi s temperaturo, slanostjo in oksigenacijo morja

12. Darja Pavlin
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Nataša Tozon
somentorica: prof. dr. Azra Pogačnik
naslov dr. disertacije: Učinki električno posredovanega vnosa plazmidne DNA, ki nosi zapis za interlevkin-12, pri zdravljenju induciranih tumorjev miši in spontanih tumorjev psov