Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 23.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

23. november 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Tanja Arh
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vlado Dimovski
somentorica: prof. dr. Borka Jerman Blažič
naslov dr. disertacije: Vpliv tehnološko podprtega organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja podjetij

2. Matjaž Črnigoj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Mramor
naslov dr. disertacije: Deležniško proti delničarsko usmerjenemu podjetju in struktura kapitala

3. Jelena Ćirjaković
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Maja Makovec Brenčič
somentorica: prof. dr. Andreja Jaklič
naslov dr. disertacije: Prenos poslovnih aktivnosti in procesov na mednarodne trge kot vir konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij

4. Valerij Dermol
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Čater
naslov dr. disertacije: Usposabljanja zaposlenih ter njihov vpliv na organizacijsko učenje in uspešnost v slovenskih storitvenih podjetjih

5. Drago Ferfolja
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Rudi Rozman
naslov dr. disertacije: Prilagajanje podjetij globalizaciji svetovnega gospodarstva s primerom podjetij  elektroindustrije Slovenije

6. Rok Mencej
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Nevenka Hrovatin
naslov dr. disertacije: Analiza strukture radijskega trga v Sloveniji in njegove razvojne perspektive

7. Aljaž Stare
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rudi Rozman
naslov dr. disertacije: Obvladovanje sprememb v izvedbi projekta

8. Marko Šetinc
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Miro Gradišar
naslov dr. disertacije: Modeliranje in optimizacija denarnih tokov pri gradnji cestnega omrežja

9. Sonja Šlander Wostner
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Kumar
naslov dr. disertacije: Ocena ekonomskega vpliva kohezijske politike v Sloveniji z uporabo kombiniranega mikro- in makroekonometričnega  modela

10. Hana Šuster Erjavec
doktorica znanosti
mentorica: prof.dr. Tanja Dmitrović
somentorica: doc. dr. Petra Povalej
naslov dr. disertacije: Vpliv tržne strukture na zadovoljstvo porabnikov storitev - konceptualni model in empirična preverba

PEDAGOŠKA FAKULTETA

11. Nataša Potočnik
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Marja Bešter Turk
naslov dr. disertacije: Učinek udejanjanja faz v procesu nastajanja neumetnostnih besedil     

PRAVNA FAKULTETA

11. Benjamin Flander
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Miro Cerar
naslov dr. disertacije: Postmodernizem v filozofiji prava