Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 11.01.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 11. januarja 2011 je prorektor prof. dr. Andrej Kovačič ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.


Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA FARMACIJO

1. Špela Irman
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Božič
somentor: doc. dr. Miha Škarabot
naslov dr. disertacije: Vpliv podskupin antifosfolipidnih protiteles na kristalizacijo aneksina A5 na fosfolipidnem dvosloju

2. Simona Jurković Mlakar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Janja Marc
somentor: prof. dr. Joško Osredkar
naslov dr. disertacije: Vpliv izpostavljenosti ionom kadmija in vloga genov za antioksidativne encime pri razvoju osteoporoze

3. Nataša Radić
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
naslov dr. disertacije: Vpliv izvlečkov medicinskih gob in rastlin na izražanje genov v modelnih celičnih linijah

4. Roman Šink
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Anamarija Zega
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in kristalografske študije inhibitorjev ligaz Mur

5. Matej Živec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in sinteza peptidomimetičnih inhibitorjev biosinteze peptidoglikana

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

6. Matej Batič
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Igor Mandić
somentor: prof. dr. Vladimir Cindro
naslov dr. disertacije: Določanje položaja radioaktivnega izvira med obsevanjem tumorja v brahiterapiji s pomočjo Angerjeve kamere

7. Jure Kokalj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Peter Prelovšek
naslov dr. disertacije: Spektralna vsotna pravila in dinamične lastnosti močno koreliranih elektronov

8. Liza Mijović
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Paul Kerševan
naslov dr. disertacije: Meritev mase kvarka t z detektorjem ATLAS

9. Matej Pregelj
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Denis Arčon
naslov dr. disertacije: Magnetne lastnosti dvodimenzionalnih sistemov magnetnih skupkov s trikotno geometrijo

10. Jasna Zelko
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
somentor: prof. Dr. P. B. Sunil Kumar
naslov dr. disertacije: Posredovane interakcije med biološkimi membranami

TEOLOŠKA FAKULTETA

11. Martin Kmetec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Drago Karl Ocvirk
somentor: doc. dr. Robert Petkovšek
naslov dr. disertacije: Islamizem v Turčiji in njegova kritika

12. Franc Zorec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Ivan Rojnik
naslov dr. disertacije: 50 let župnijske kateheze na Slovenskem (1953-2003), njena srednjeevropska primerljivost in smernice za njen nadaljnji razvoj