Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 19.01.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

18. januar  2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
     
1. Darja Istenič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Boris Kompare
somentor:  prof. dr. Hans Brix
naslov dr. disertacije: Čiščenje nizko obremenjenih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami

2. Sašo Petan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Mikoš
somentor: prof. dr. Jože Rakovec
naslov dr. disertacije: Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal

3. Matej Rozman
doktor znanosti
mentor: akad. prof. dr. Peter Fajfar
naslov dr. disertacije: Vpliv večslojnih fasadnih panelov in strižnih panelov na odziv okvirnih konstrukcij pri potresni obtežbi

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

4. Marko Bitenc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
somentorica: viš. znan. sod. dr. Zorica Crnjak Orel
naslov dr. disertacije: Vpliv reakcijskih poti na morfologijo, rast in lastnosti delcev ZnO

5. Bojan Burja
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Slovenko Polanc
naslov dr. disertacije: Diazeni kot elektrofili v organski sintezi

6. Sanja Ćavar
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Franci Kovač
naslov dr. disertacije: Oksidativne pretvorbe 4-metilkumarinov in njihovih derivatov

7. Matjaž Finšgar
doktor znanosti
mentorica: znan. svet. dr. Ingrid Milošev
somentor: prof. dr. Boris Pihlar
naslov dr. disertacije: Benzotriazolni in polietileniminski inhibitorji korozije bakra in jekla v kloridnih raztopinah

8. Nina Hauptman
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Marija Bešter Rogač
somentorica: znan. sod. dr. Marta Klanjšek Gunde
naslov dr. disertacije: Priprava in karakterizacija elektroprevodnih nanokompozitov

9. Špela Korent Urek
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Aleksandra Lobnik
somentor: prof. dr. Boris Pihlar
naslov dr. disertacije: Razvoj novih optičnih kemijskih senzorjev za določevanje aminov in organofosfatov

10. Mitja Martelanc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marijan Kočevar
somentorica: viš. znan. sod. dr. Irena Vovk
naslov dr. disertacije: Razvoj novih kromatografskih metod za določanje triterpenoidov v rastlinskih ekstraktih

11. Barbara Podobnik
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Radovan Komel
naslov dr. disertacije: Funkcijska analiza citokroma P450 para-benzoatne hidroksilaze pri nitasti glivi Cochliobolus lunatus