Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 27.01.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 25. januarja 2011 ob 12.30 uri je prorektor prof. Aleš Valič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Peter Kramar
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Alenka Maček Lebar
naslov dr. disertacije: Električna porušitev ravninskega lipidnega dvosloja

2. Janez Ivan Pavlič
doktor znanosti
mentor: prof. ddr. Aleš Iglič
somentor: prof. dr. Marin Dimitrov Mitov
naslov dr. disertacije: Interakcije naelektrenih in superparamagnetnih nanodelcev z umetnimi lipidnimi membranami

3. Jernej Perdan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Roman Kamnik
naslov dr. disertacije: Urjenje in ocenjevanje senzomotoričnih sposobnosti roke

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

4. Tonica Bončina
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Boštjan Markoli
naslov dr. disertacije: Stabilizacija in identifikacija kvazikristalnih faz
v zlitinah na osnovi Al-Mn-Be

5. Sabina Kramar
doktorica znanosti
mentorica:  prof.dr. Breda Mirtič
naslov dr. disertacije: Vrednotenje apnencev z vidika vpliva okoljskih dejavnikov na njihovo propadanje

6. Alenka Mauko
doktorica znanosti
mentorica: prof.dr. Breda Mirtič
naslov dr. disertacije: Vrednotenje hitrosti propadanja kamnitih fasadnih plošč zaradi vpliva klimatskih dejavnikov z določanjem korelacije med mikrostrukturo in mehansko trdnostjo

7. Jože Moškon
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
somentor: prof. dr. Miran Gaberšček
naslov dr. disertacije: Elektrokemijski mehanizmi v pozitivnih elektrodah za litij ionske baterije

8. Matjaž Panjan
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Janez Dolinšek
naslov dr. disertacije: Fizikalno-kemijske lastnosti nanoplastnih prevlek kovinskih nitridov, izdelanih z naprševanjem

9. Stanka Preskar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Saša Aleksij Glažar
naslov dr. disertacije: Dejavniki učinkovitega pouka naravoslovja

10. Janez Rošer
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Gosar
naslov dr. disertacije: Raziskave vpliva sedimentov na potresno nihanje tal na območju Ljubljane z metodo mikrotremorjev

11. Mitja Koštomaj
doktor znanosti
mentorica:  prof. dr. Bojana Boh
naslov dr. disertacije: Vizualna in interaktivna podpora gibalnih vsebin v elektronsko poudarjenih prostorih na primeru ambientalne interaktivne slikanice