Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst doktorjev znanosti

Datum objave: 15.02.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 15. februarja 2011 je prorektor prof. dr. Miha Juhart ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.
 
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FILOZOFSKA FAKULTETA

1. Maša Černelič Bizjak
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Praper
naslov dr. disertacije: Socialno-kognitivni dejavniki vedenjskih namer za nezdravo izgubljanje teže

2. Katja Depolli Steiner
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Drago Žagar
naslov dr. disertacije: Stres in izgorelost učiteljev v odnosu do njihovih pedagoških prepričanj in pričakovanj

3. Marko Jenko
doktor znanosti
mentorica: prof. ddr. Nataša Golob
somentor: prof. dr. Lev Kreft
naslov dr. disertacije: Recepcija srednjeveške umetnosti v prvi polovici dvajsetega stoletja: medievalizem v umetnosti in teoriji

4. Seta Knop
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matevž Kos
naslov dr. disertacije: Razvoj faustovskega motiva v evropski književnosti: od doktorja do mojstra

5. Alenka Kocbek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Stojan Bračič
somentorica: prof. dr. Karmen Teržan Kopecky
naslov dr. disertacije: Načelo kulturne vpetosti jezika v prevodih pravnih besedil (na primeru gospodarske pogodbe kot besedilne vrste)

6. Mirt Komel
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mladen Dolar
somentor: prof. dr. Mitja Velikonja
somentorica: doc. dr. Karmen Šterk
naslov dr. disertacije: Filozofski vidiki razmerja med diskurzom in nasiljem

7. Tina Lengar Verovnik
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Monika  Kalin Golob
somentorica: doc. dr. Vesna Laban
naslov dr. disertacije: Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev

8. Tadeja Marc Kobal
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Janica Kalin
somentor: doc. dr. Damijan Kobal
naslov dr. disertacije: Vrednost učne metode razgovora z vidika razumevanja matematičnih konceptov in motivacije učencev v gimnaziji

9. Miha Seručnik
doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Boris Golec
naslov dr. disertacije: Trtna uš in njeni vplivi na gospodarske in socialne razmere v vinorodnih območjih Kranjske med letoma 1880 in 1914

10. Anja Simonič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Praper
somentor: prof. dr. Andrej Debeljak
naslov dr. disertacije: Izvori, doživljanje, izražanje in posledice duševne stiske pri bolnikih z neoperabilnim pljučnim rakom

PRAVNA FAKULTETA

11. Simona Kralj Zatler
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Lojze Ude
naslov dr. disertacije: Razvoj medijskega prava v luči novih elektronskih medijev

12. Borut Šinkovec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Igor Kaučič
naslov dr. disertacije: Odločbe ustavnega sodišča kot pravni vir