Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih osem novih doktorjev znanosti

Datum objave: 07.11.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Biotehniški fakulteti so doktorirali
  • Tanja Dreo z disertacijo Razvoj detekccijskih maetod bakterijskega ožiga vinske trte (Xylophilus ampelinus) in laboratorijska potrditev njene prisotnosti v Sloveniji (mentor prof.dr. Maja Ravnikar)
  • Anka Lisec z disertacijo Vpliv izbranih dejavnikov na tržno vrednost zemljišč v postopku množičnega vrednotenja kmetijskih zemljišč (mentor prof. dr. Radoš Šumrada, somentor prof. dr. Franc Lobnik)
  • Ivan Žežlina z disertacijo  Mehanizmi vibracijskega sporazumevanja in vrednotenje genetske raznolikosti med različnimi populacijami medečega škržata (Metcalfa pruinosa Say) (mentor  prof. dr. Andrej Čokl)
 
Novi doktorji znanosti s Fakultete za elektrotehniko so:
  • Bojan Gospodarič z disertacijo Aktivno elektromagnetno dušenje bočnih odmikov vitkih diskasto oblikovanih vrtečih se orodij (mentor prof. dr. Danjel Vončina)
  • Iztok Humar z disertacijo  Modeli telekomunikacijskega  prometa ter metode za zagotavljanje kakovosti storitev pri delu na daljavo in interaktivnm spletnem izobraževanju v konvergenčnih omrežjih (mentor prof. dr. Janez Bešter)
  • Aljaž Stare z doktorsko disertacijo Optimizacija vodenja odstranjevanja dušikovih komponent v biološki čistilni napravi (mentor prof. dr. Stanko Strmčnik)

 Na Teološki fakulteti pa so postali doktorji:
  • Blaž Jezeršek z disertacijo Zadržek različne vere pri sklepanju zakona med katoliško in muslimansko stranjo (mentor prof. dr. Borut Košir, somentor prof. dr. Drago Karl Ocvirk) in
  • Maja Lopert z disertacijo Življanjska relevanca religije in institucije Cerkve (mentor prof. dr. Vinko Potočnik).

Čestitamo!