Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 8. marca 2011 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst novih doktorjev znanosti.

Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

1. Boštjan Kuzman
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Aleksander Malnič
naslov dr. disertacije: Ciklični in elementarno-abelski krovni grafi

2. Davorin Lešnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Bauer
naslov dr. disertacije: Sintetična topologija in konstruktivni metrični prostori

3. Sabina Markelj
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Matjaž Žitnik
somentor: dr. Iztok Čadež
naslov dr. disertacije: Interakcija in tvorba vibracijsko vzbujenih molekul vodika na površinah

4. Dejan Škrabelj
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Irena Drevenšek-Olenik
naslov dr. disertacije: Generacija optičnega polja v nestabilnih laserskih sistemih s preklopom dobrote resonatorja

5. Marko Viršek
doktor znanosti
mentorica:  prof. dr. Maja Remškar
naslov dr. disertacije: Strukturne, električne in optične lastnosti nizkodimenzionalnih kristalov molibdenovih in volframovih spojin

6. Stanislav Vrtnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Dolinšek
naslov dr. disertacije: Električne in magnetne lastnosti kvazikristalov in kovinskih spojin z gigantskimi osnovnimi celicami na osnovi aluminija

FAKULTETA ZA ŠPORT

7. Mateja Lončar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matej Tušak
somentorica: prof. dr. Mojca Doupona Topič
naslov dr. disertacije: Nekatere značilnosti stilov vodenja pri trenerjih ekipnih športov in poveljnikih v Slovenski vojski

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

8. Tomaž Beguš
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mihael Ribičič
naslov dr. disertacije: Določevanje tveganj in uporabnosti izpeljane metodologije v inženirski metodologiji

9. Maja Vončina
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: prof. dr. Primož Mrvar
naslov dr. disertacije: Termodinamični in kinetični model strjevanja zlitin iz sistemov Al-Si-Mg in Al-Si-Cu z dodatkom Ce

VETERINARSKA FAKULTETA

10. Irena Golinar Oven
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Hostnik
naslov dr. disertacije: Izdelava in uporaba serološkega profila za ukrepe proti nekaterim povzročiteljem prašičjega respiratornega bolezenskega kompleksa na veliki farmi prašičev

11. Jože Starič
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Tomaž Zadnik
naslov dr. disertacije: Dinamika biokemijskih kazalcev metabolizma kosti krav molznic, tretiranih z visokim odmerkom vitamina D3, kot preventiva obporodne hipokalcemije