Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 15.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 15. marca 2011 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA FARMACIJO

1. Jasna Omersel
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Božič
naslov dr. disertacije: Posttranslacijske spremembe imunoglobulinov kot vzrok avtoimunosti

2. Nuša Resman
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Roman Jerala
somentor: prof. dr. Janko Kos
naslov dr. disertacije: Mehanizem aktivacije imunskega odziva preko receptorskega kompleksa TLR4/MD-2

MEDICINSKA FAKULTETA

3. Katarina Fidler
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Komel            
somentor: doc. dr. Aleš Premzl
naslov dr. disertacije: Priprava in opredelitev dimerov Met-G-CSF in pegiliranih konjugatov

4. Mateja Horvat
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Barbara Jezeršek Novaković   
somentorica: doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik
naslov dr. disertacije: Povezanost izražanja površinskih antigenov CD20 in CD52 pri limfoproliferativnih boleznih z razširjenostjo bolezni in uspešnostjo zdravljenja

5. Matic Meglič
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Andrej Brodnik  
somentor: prof. dr. Gunther Eysenbach
naslov dr. disertacije: Informacijska rešitev za upravljanje procesa oskrbe bolnikov z depresijo za doseganje  boljšega izida zdravljenja

6. Minca Mramor
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Blaž Zupan
naslov dr. disertacije: Gradnja napovednih modelov in odkrivanje znanja in podatkov DNA mikromrež

7. Špela Petrič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Bronislava Črešnar
naslov dr. disertacije: Citokromi P450, vključeni v hidroksilacijo steroidov pri dveh vrstah nitastih gliv rodu Rhizopus

8. Maja Šubelj
doktorica znanosti
mentorica:  doc. dr. Vesna Švab                
somentor: doc. dr. Gaj Vidmar
naslov dr. disertacije: Predpisovanje anksiolitikov in antidepresivov v splošni medicini v Sloveniji

9. Primož Trunk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Borut Geršak
naslov dr. disertacije: Vpliv operativne tehnike pri zamenjavi aortne zaklopke na spremembe serumskih kazalcev ishemije srčne mišice

10. Andrej Vovk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Šuput          
somentor: prof. dr. Janez Stare            
naslov dr. disertacije: Segmentacija magnetno resonančnih slik človeških možganov z metodo statističnih podpisov

11. Matej Vrabec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Šuput          
naslov dr. disertacije: Magnetnoresonančno slikanje z difuzijskimi tenzorji pri oligodendrogliomih