Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 29.03.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 29. marca 2011 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Monika Cvetkov
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Anton Tajnšek
naslov dr. disertacije: Primernost metod izračunavanja bilance humusa na primerih trajnih poljskih poskusov z izbranim kolobarjem

2. Jože Hladnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dominik Vodnik
naslov dr. disertacije: Dinamika odziva listnih rež različnih rastlinskih vrst ob nenadnih spremembah koncentracije CO2

3. Marija Kurinčič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina
naslov dr. disertacije: Mehanizmi odpornosti bakterij Campylobacter jejuni in Campylobacter coli proti izbranim antimikrobnim snovem

4. Vasilka Magdevska
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Hrvoje Petković
somentor: prof. dr. Peter Raspor
naslov dr. disertacije: Streptomyces rimosus kot potencialni gostitelj za izražanje heterolognih proteinov

5. Damijan Nipič
doktor znanosti
mentorica:  prof. dr. Irina Milisav Ribarič
naslov dr. disertacije: Apoptotski in predapoptotski odziv primarnih hepatocitov

6. Samo Pirnat
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Alojz Ihan
naslov dr. disertacije: Optimizacija laserskih parametrov za dosego maksimalnega baktericidnega učinka na Enterococcus faecalis pri laserski dezinfekciji koreninskih kanalov zob

7. Larisa Pograjc
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Vekoslava Stibilj
somentorica: znan. sod. dr. Ingrid Falnoga
naslov dr. disertacije: Vpliv prehrane in fizičnega stresa na status selena pri vojakih

8. Petra Starbek
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Cirila Peklaj
somentorica: doc. dr. Marjanca Starčič Erjavec
naslov dr. disertacije: Uporaba multimedijskih učnih pripomočkov pri poučevanju genetike ter njihov vpliv na razumevanje in pomnenje snovi ter motiviranost dijakov

9. Matevž Štimec
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Nataša Fidler Mis
naslov dr. disertacije: Preskrbljenost z jodom in vnos soli pri slovenskih adolescentih

10. Gorazd Tompa
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Irena Rogelj
naslov dr. disertacije: Ace-inhibitorni in imunomodulatorni peptidi v mleku, fermentiranem z Lactobacillus helveticus BGRA43

11. Marjeta Žemva
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Milena Kovač
naslov dr. disertacije: Kakovost mesa in maščobnega tkiva slovenskih lokalnih genotipov prašičev