Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev znanosti 12.04.2011

Datum objave: 12.04.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

12. april  2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl

  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA FARMACIJO
     
1. Maja Florjanič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
naslov dr. disertacije: Raziskave zagotavljanja kakovosti prečiščene vode z ozoniranjem shranjevalno- distribucijskega sistema

2. Samo Turk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
naslov dr. disertacije: Odkrivanje novih inhibitorjev biosinteze bakterijskega peptidoglikana z računalniškimi metodami

FILOZOFSKA FAKULTETA

3. Katarina Babnik
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Edvard Konrad
naslov dr. disertacije: Vloga societalne in organizacijske kulture v odnosu zaposlenih do dela

4. Mojca Nidorfer Šiškovič
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Simona Kranjc
somentor: prof. dr. Vojko Gorjanc
naslov dr. disertacije: Pragmatičnojezikoslovna analiza elektronskih poslovnih pisem v slovenščini

5. Primož Pavlin
doktor znanosti
mentorica:  akad. prof. dr. Ljubinka Teržan
naslov dr. disertacije: Bronastodobni jezičastoročajni srpi v jugovzhodni Evropi

6. Marija Pepelnak Arnerić
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
naslov dr. disertacije: Model ustvarjalnosti pri delu z nasilnimi učenci

7. Tina Rutar Leban
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Maja Zupančič
somentor: doc. dr. Zoran Pavlovič
naslov dr. disertacije: Subjektivne teorije vzgojiteljic o vzgoji: napovedna vrednost osebnostnih lastnosti vzgojiteljic in zaznane možnosti poklicnega razvoja

8. Alenka Spacal
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
somentorica: prof. dr. Milica Antić Gaber
naslov dr. disertacije: Konceptualizacija spola skozi vizualne reprezentacije lastnega telesa v feminističnih umetniških praksah

9. Petra Testen
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Marta Verginella
naslov dr. disertacije: Hišne pomočnice - žensko delo v mreži narodnih in socialnih odnosov na Goriškem v 19. in 20. stoletju

10. Maša Vidmar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Maja Zupančič
naslov dr. disertacije: Dejavniki socialnega vedenja in učne uspešnosti v srednjem otroštvu

11. Aleksander Žižek
doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Boris Golec
somentor: prof. dr. Janez Cvirn
naslov dr. disertacije: Celje, Maribor in Ptuj - podobnosti in razlike v obrtniškem življenju med letoma 1732 in 1859