Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev znanosti 19.04.2011

Datum objave: 19.04.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

19. april  2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

  
 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
AKADEMIJA ZA GLASBO
     
1. Marija Mihevc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Misson
naslov dr. disertacije: Likovne spodbude slovenskih likovnih umetnikov v glasbenem vzgojno-izobraževalnem procesu

2. Veronika Šarec
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Primož Kuret
naslov dr. disertacije: Vloga zborovske glasbe v taborskem gibanju v 19. stoletju in njen vpliv na narodno identiteto Slovencev

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

3. Jurij Selan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jožef Muhovič
naslov dr. disertacije: Likovna umetnost med primarnim in sekundarnim diskurzom

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

4. Uroš Flisar
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Peter Zajec
naslov dr. disertacije: Regulacija razsmernika z impedančnim prilagodilnim vezjem za pogon asihronskega motorja

5. Mojca Jenko
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Bešter
somentor: prof. dr. Zlatko Matjačić
naslov dr. disertacije: Objektivno ocenjevanje ustreznosti podpornih tehnologij za delo z osebnim računalnikom pri osebah z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

6. Tamara Teršič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jože Pezdič
somentor: prof. dr. Harald Biester
somentorica: doc. dr. Mateja Gosar
naslov dr. disertacije: Okoljski vplivi starih žgalnic na Idrijskem

7. Nastja Rogan Šmuc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Tadej Dolenec
naslov dr. disertacije: Onesnaženje tal in pridelkov s težkimi kovinami v terciarnih bazenih na primeru Kočanskega polja

PEDAGOŠKA FAKULTETA

8. Aksinja Kermauner
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Egidija Novljan
somentor: doc. dr. Urban Kordeš
naslov dr. disertacije: Fenomenologija samogenerirane slepote     

9. Radojka Kobentar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Zorc Maver
somentor: doc. dr. Aleš Kogoj
naslov dr. disertacije: Modeli obravnave oseb z demenco v domovih starejših občanov