Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev znanosti 26.05.2011

Datum objave: 27.05.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

26. maj 2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič

 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

MEDICINSKA FAKULTETA
     
1. Katica Bajuk Studen
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Preželj
naslov dr. disertacije: Vpliv zdravljenja s spironolaktonom na endotelijsko funkcijo pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev

2. Maja Jerše
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Nina Zidar            
somentor: prof. dr. Damjan Glavač
naslov dr. disertacije: Apoptoza, proliferacija in mikroRNA v razvoju srca pri človeku

3. Saša Kenig
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek
naslov dr. disertacije: Proteoliza v človeških glioblastomskih celicah ter medsebojni vpliv glioblastomskih in stromalnih celic v celičnih kulturah

4. Faris Mujezinović
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Iztok Takač
naslov dr. disertacije: Vloga tumorskega označevalca CA-125 in ultrazvočna analiza pretoka krvi pri ugotavljanju zasevanja raka jajčnikov in bezgavke

5. Franjo Naji
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mišo Šabovič
naslov dr. disertacije: Analiza vplivov na vzdrževanje sinusnega ritma po uspešni elektrokonverziji perzistentne atrijske fibrilacije

6. Denis Perko
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marjan Zaletel           
somentorica: doc. dr. Bojana Žvan
naslov dr. disertacije: Možganskožilna odzivnost na L-arginin pri bolnikih z migreno

7. Jana Petković
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Metka Filipič
naslov dr. disertacije: Mehanizmi toksičnega in genotoksičnega delovanja nanodelcev TiO2

8. Nataša Resnik
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Veranič
naslov dr. disertacije: Pomen holesterola za sestavljanje in stabilnost dezmosomov v epitelnem tkivu

9. Erik Škof
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Barbara Jezeršek Novaković   
somentorica: doc. dr. Janja Ocvirk    
naslov dr. disertacije: Primerjava dveh shem predoperativnega zdravljenja bolnikov z neoperabilnimi jetrnimi zasevki karcinoma debelega črevesa in danke

10. Vesna Todorović
doktorica znanosti
mentorica: znan. svet in prof. dr. Maja Čemažar
naslov dr. disertacije: Vpliv elektrokemoterapije in elektrogenske terapije na zmožnost metastaziranja celic humanega malignega melanoma in vitro

11. Aleksandra Usenik
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matic Legiša
naslov dr. disertacije: Izražanje nativnega in mutiranih genov 6-fosfofrukto-1-kinaze glive Aspergillus niger v bakteriji Escherichia coli in kvasovki Saccharomyces cerevisiae

12. Tomaž Zupanc
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Peter Pregelj
naslov dr. disertacije: Zloraba alkohola kot dejavnik tveganja za samomorilno vedenje


FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

13. Črt Malavašič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jurij Svete
naslov dr. disertacije: Kiralni N-alkilirani diketopiperazini: sinteza, interakcije in uporaba

14. Vesna Weingerl
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matija Strlič
naslov dr. disertacije: Določanje fenolnih antioksidantov v vinu slovenskega porekla