Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev znanosti 09.06.2011

Datum objave: 09.06.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
   Kongresni trg 12, Ljubljana
     PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI
         9. junij 2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
              PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
     
1. Uroš Bohinc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Boštjan Brank
somentor: prof. dr. Adnan Ibrahimbegović
naslov dr. disertacije: Prilagodljivo modeliranje ploskovnih konstrukcij

2. Aleš Marjetič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: prof. dr. Bojan Stopar
naslov dr. disertacije: Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

3. Miha Devetak
doktor znanosti
mentorica: . prof . dr. Irena Drevenšek Olenik
naslov dr. disertacije: Samourejanje gvanozinskih derivatov na površinah

4. Martin Gorjan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Martin Čopič
somentor: viš. znan. sod. dr. Marko Marinček
naslov dr. disertacije: Vlakenski laser dopiran z erbijem v srednjem infrardečem področju

5. Andrej Muhič
doktor znanosti
mentor: prof . dr. Bor Plestenjak
naslov dr. disertacije: Numerične metode za singularne večparametrične probleme lastnih vrednosti

6. Klemen Šivic
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Omladič
naslov dr. disertacije: Raznoterosti trojic komutirajočih matrik

7. Lan Umek
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Blaž Zupan
naslov dr. disertacije: Odkrivanje podskupin v podatkih z več odvisnimi spremenljivkami

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

8. Patricija Bajec
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Igor Jakomin
naslov dr. disertacije: Metodologija pristopa k inteligentnemu zunanjemu izvajanju logističnih storitev

FAKULTETA ZA ŠPORT

9. Miha Marinšek
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Ivan Čuk
somentor: prof. dr. Vojko Strojnik
naslov dr. disertacije: Doskoki pri saltih z obrati na parterju

10. Nina Makuc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jože Štihec
somentorica: prof. dr. Mateja Videmšek
naslov dr. disertacije: Vpliv različnih načinov vadbe smučanja na znanje alpskega smučanja petinpolletnih otrok

VETERINARSKA FAKULTETA

11. Neža Grgurevič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Gregor Majdič
naslov dr. disertacije: Genetsko pogojene razlike med obnašanjem samcev in samic pri miših brez gena za steroidogeni faktor 1

12. Aleksandra Grilc Fajfar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Hostnik
somentorica: prof. dr. Darja Barlič Maganja
naslov dr. disertacije: Uporabnost nekaterih viroloških metod v diagnostiki infekciozne hematopoetske nekroze postrvi (IHN) ter molekularna opredelitev slovenskih izolatov virusa IHN