Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 30.06.2011

Datum objave: 30.06.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

30. junij 2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

FAKULTETA ZA FARMACIJO
     
1. Ilija Ilić
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Stane Srčič
naslov dr. disertacije: Študij kompresibilnosti in kompaktibilnosti izbranih farmacevtskih ekscipientov

2. Saša Haberl
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin
somentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan
naslov dr. disertacije: Analiza vpliva različnih parametrov na učinkovitost genske elektrotransfekcije v celičnih kulturah in v in vitro modelu tkiva

3. Ljuba Krnjak
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Joško Osredkar
somentor: doc. dr. Marjan Koršič
naslov dr. disertacije: Prognostični pomen proteina S100B in njegove podenote S100BB kot kazalca za oceno okvare možganov pri  poškodbah glave

4. Nikola Minovski
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer
somentor: doc. dr. Marjan Vračko Grobelšek
naslov dr. disertacije: Uporaba kemometričnih pristopov za QSAR študije fluorokinolonov kot protituberkuloznih učinkovin

5. Stane Pajk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Slavko Pečar
somentor: prof. dr. Janez Štrancar
naslov dr. disertacije: Vplivi nekaterih produktov oksidacije holesterola na strukturiranost modelnih membran

 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

6. Nejc Carl
doktor znanosti
mentorica: znan. svet. dr. Dušanka Janežič
somentor: prof. dr. Jurij Lah
naslov dr. disertacije: Uporaba metod molekularnega modeliranja za študij interakcij bioloških makromolekul

7. Igor Drobnak
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jurij Lah
somentor: prof. dr. Andrej Jamnik
naslov dr. disertacije: Termodinamske raziskave mehanizmov regulacije bakterijskih modulov toksin-antitoksin

8. Boštjan Erjavec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
somentor: prof. dr. Miran Gaberšček
naslov dr. disertacije: Nanostrukturirani kompoziti za litijeve ionske akumulatorje visokih moči

9. Jana Prah
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jadran Maček
naslov dr. disertacije: Vpliv pogojev obarjanja na morfologijo kalcijevega karbonata

10. Katarina Stare
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Anton Meden
naslov dr. disertacije: Strukturna karakterizacija keramičnih materialov s praškovno difrakcijo in računskimi metodami

11. Tina Virant Celestina
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Boris Šket
somentorica: viš. znan. sod. dr. Nevenka Kožuh Eržen
naslov dr. disertacije: Razgradnja avermektinskih zdravil v različnih vrstah tal

12. Borut Zupančič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Boris Šket
somentorica: znan. svet. dr. Barbara Mohar
naslov dr. disertacije: Novi P-stereogeni difosfinski ligandi za asimetrično hidrogeniranje