Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija novih doktorjev znanosti 5.7.2011

Datum objave: 06.07.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je v torek, 5. julija ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Justin Činkelj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Munih
naslov dr. disertacije: Vodenje robotskega hidravličnega teleskopskega dvigala

2. Jakob Oblak
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Zlatko Matjačić
naslov dr. disertacije: Razvoj in analiza haptične naprave s pogonom z dodano serijsko elastičnostjo za urjenje gibanja roke in zapestja

3. Klemen Perko
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Andrej Trost
naslov dr. disertacije: Visokonivojsko modeliranje strojne in programske opreme vgrajenih reaktivnih sistemov

4. Marko Tkalčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jurij Tasič
naslov dr. disertacije: Razpoznavanje in uporaba emotivnih parametrov v priporočilnih sistemih

5. Žiga Špiclin
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franjo Pernuš
naslov dr. disertacije: Poravnava in obnova slik na področju strojnega vida

6. Marko Ušaj
doktor znanosti
mentorica: znan. sod. dr. Maša Kandušer
naslov dr. disertacije: Optimizacija elektrozlivanja celic v hipotoničnem mediju v in vitro pogojih

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

7. Petra Avanzo Caglič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
naslov dr. disertacije: Biokemijske in biološke lastnosti knispina, novega inhibitorja serinskih proteaz, iz gobe Clitocybe nebularis

8. Andrej Ceglar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
naslov dr. disertacije: Uporaba dinamičnega simulacijskega modela rasti in razvoja rastlin za napovedovanje količine pridelka v spremenjenih podnebnih razmerah

9. Milan Kobal
doktor znanosti
mentor: doc. dr. David Hladnik
somentor: doc. dr. Aleš Kadunc
naslov dr. disertacije: Vpliv sestojnih, talnih in mikrorastiščnih razmer na rast in razvoj jelke (Abies alba Mill.) na visokem krasu Snežnika

10. Žiga Laznik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Trdan
naslov dr. disertacije: Zastopanost entomopatogenih ogorčic (Nematoda: Rhabditida) v Sloveniji in njihove interakcije v okolju

11. Boštjan Lesar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miha Humar
naslov dr. disertacije: Interakcije borovih spojin in emulzij voskov z lesom ter lesnimi glivami

12. Boris Turk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franc Batič
somentorica: prof. dr. Dea Baričevič
naslov dr. disertacije: Botanična analiza agregata Achillea millefolium agg. v Sloveniji in njegova uporabna vrednost