Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 4.10.2011

Datum objave: 05.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 4. oktobra 2011 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral devet novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

      
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Marija Gorjanc
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Barbara Simončič
somentor: prof. dr. Petar Jovančić
naslov dr. disertacije: Plazemsko spremenjene površine bombaža za nanos nanosrebra

2. Jernej Jež
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Ogorelec
somentor: znan. sod. dr. Bojan Otoničar
naslov dr. disertacije: Zgornjekredna sedimentacijska dinamika severnega obrobja Jadranske karbonatne platforme (Zahodna Slovenija)

3. Ažbe Križaj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Peter Fajfar
somentorica: prof. dr. Jelena Vojvodič Tuma
naslov dr. disertacije: Vpliv sproščanja deformacijske energije
na lastnosti mehkomagnetnih jekel

4. Stanislav Kores
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: prof. dr. Borut Kosec
naslov dr. disertacije: Karakterizacija zlitin Al-Si z dodatkom Ce, CeS in MgS

5. Miran Pirnat
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: prof. dr. Primož Mrvar
naslov dr. disertacije: Termodinamični in kinetični model strjevanja in razogljičenja belega litega železa

6. Barbara Šket
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Saša Aleksij Glažar
naslov dr. disertacije: Pojmovne mreže kot orodje pri poučevanju organskih kemijskih reakcij

7. Jože Uhan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jože Pezdič
naslov dr. disertacije: Ranljivost podzemne vode na nitratno onesnaženje v aluvialnih vodonosnikih Slovenije

PRAVNA FAKULTETA

8. Saša Kmet
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Zoran Kanduč
naslov dr. disertacije: Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v postmodernem kontekstu

9. Sabina Zgaga
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Damjan Korošec
naslov dr. disertacije: Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu