Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 18.10.2011

Datum objave: 19.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V torek, 18. oktobra 2011 ob 12.30 uri je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala dvanajst novih doktorjev znanosti.

 
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
  
EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Barbara Benedik
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Slavka Kavčič                  
naslov dr. disertacije: Empirična analiza povezanosti uspešnosti podjetja z dejavnostjo, velikostjo in davčno zakonodajo

2. Milena Fornazarič
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Vesna Žabkar       
naslov dr. disertacije: Stališča do spletnega oglaševanja in vpliv na vedenje mladih

3. Katarina Katja Mihelič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Bogdan Lipičnik       
naslov dr. disertacije: Zaznavanje konflikta med delom in družino pri managerjih v Sloveniji: teoretični okvir in empirična preverba

4. Aleš Semeja
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Tanja Mihalič            
naslov dr. disertacije: Oblikovanje modela turistične destinacije in analiza ključnih dejavnikov vzpostavitve na primeru turistične destinacije Kras

FAKULTETA ZA FARMACIJO

5. Zoran Bubnič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marjan Veber
somentor: prof. dr. Uroš Urleb
naslov dr. disertacije: Razvoj in validacija  metod atomske absorpcijske spektrometrije in njihova uporaba v kontrolnih laboratorijih v proizvodnji zdravilnih učinkovin

6. Danijela Furlan
doktorica znanosti
mentorica: zasl. prof. dr. Jana Lukač Bajalo
naslov dr. disertacije: Nekonjugirana hiperbilirubinemija novorojenčkov in spremembe v genu za UDP-glukuronil transferazo 1A1 (UGT1A1)

7. Bojana Markovič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janko Kos          
naslov dr. disertacije: Regulacija endopeptidazne in eksopeptidazne aktivnosti katepsina B

8. Štefan Starčević
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
somentorica:  prof. dr. Tea Lanišnik Rižner       
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih nesteroidnih inhibitorjev 17ß-hidroksisteroid-dehidrogenaze tipa 1

9. Irma Štern
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Darko Černe             
naslov dr. disertacije: Proučevanje diagnostične uporabnosti analize zunajcelične mRNA genov odgovornih za razvoj nestabilne lehe v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo

10. Karmen Tiskač Plajnšek
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl                    
naslov dr. disertacije: Povezava med površinskimi lastnostmi nanodelcev, celičnim privzemom in biološkim odzivom

11. Tihomir Tomašić
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Lucija Peterlin Mašič
naslov dr. disertacije: Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih heterocikličnih zaviralcev ligaz Mur

12. Nace Zidar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Danijel Kikelj              
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in sinteza heterocikličnih inhibitorjev ligaz MurC-E