Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 27.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 27. oktobra 2011 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.

 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

1. Peter Marijan Kink
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mihael Perman
naslov dr. disertacije: Uporaba Brownovega gibanja in martingalov v klasični analizi

2. Gal Matijevič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Zwitter
naslov dr. disertacije: Spektroskopija dvojnih zvezd s pregledom neba RAVE

3. Mojca Rangus
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Gregor Mali
somentor: prof. dr. Janez Seliger
naslov dr. disertacije: Študij strukturnih značilnosti in nastajanja mikro in mezoporoznih materialov

4. Katarina Susman
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Čepič
naslov dr. disertacije: Pojem faznega prehoda pri pouku fizike

5. Mitja Uršič
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Borut Mavko
somentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Leskovar
naslov dr. disertacije: Modeliranje vpliva strjevanja na interakcijo taline s hladilom

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

6. Gregor Alič
doktor znanosti
mentor:  prof.dr. Branko Širok
somentor: doc. dr. Marko Hočevar
naslov dr. disertacije: Zaščitna mreža aksialnih turbinskih strojev v tokovnem polju

7. Mitja Muhič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Franc Kosel 
somentor: prof.dr. Janez Tušek
naslov dr. disertacije: Termomehanski popis razpok na orodjih za tlačno litje zaradi utrujanja

8. Jože Stropnik
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Franc Kosel 
naslov dr. disertacije: Vezani termomehanski problem konzole v elasto-plastičnem območju

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

9. Iztok Klemenc
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Janko Logar
somentor: prof. dr. Goran Turk
naslov dr. disertacije: Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela

10. Klemen Rejec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Matej Fischinger
naslov dr. disertacije: Neelastično strižno obnašanje armiranobetonskih sten pri potresnem vplivu

11. Franc Sinur
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Darko Beg
naslov dr. disertacije: Vzdolžno ojačani polnostenski nosilci pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev

12. Nataša Sirnik
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Dušan Žagar
somentor: prof. dr. Matjaž Četina
naslov dr. disertacije: Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju