Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 8.11.2011

Datum objave: 08.11.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V torek, 8. novembra 2011 ob 12.30 uri je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala dvanajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
  
     
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Gregor Cijan
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Arpad Bürmen
naslov dr. disertacije: Optimizacija integriranih vezij z upoštevanjem proizvodnih odstopanj

2. Ambrož Božiček
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Igor Papič
naslov dr. disertacije: Časovno-optimalna tokovna regulacija statičnega kompenzatorja

3. Aleš Hribar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Munih
naslov dr. disertacije: Haptični robot v magnetnoresonančnem okolju

4. Satja Lumbar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Drago Matko
somentor: prof. dr. Stanko Strmčnik
naslov dr. disertacije: Prediktivno vodenje letal na osnovi vizualnih informacij

5. Marko Nerat
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franc Smole
naslov dr. disertacije: Modeliranje in analiza morfoloških posebnosti tankoplastnih polikristalnih sončnih celic Cu(In, Ga)Se2

6. Blaž Peternel
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Andrej Kos
naslov dr. disertacije: Optimizacija načrtovanja žičnih in brezžičnih širokopasovnih dostopovnih omrežij

7. Primož Puhar
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Andrej Žemva
naslov dr. disertacije: Visokonivojski pristop k načrtovanju in funkcionalni verifikaciji digitalnih integriranih vezij

8. Urban Rudež
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Rafael Mihalič 
naslov dr. disertacije: Adaptivne sheme podfrekvenčnega razbremenjevanja v sodobnih elektroenergetskih sistemih

9. Jerneja Vrhovec
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Alenka Maček Lebar
naslov dr. disertacije: Spremljanje poroda z vrednotenjem elektromiografske aktivnosti maternice

PEDAGOŠKA FAKULTETA

10. Metka Novak
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Majda Končar
naslov dr. disertacije: Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih

VETERINARSKA FAKULTETA

11. Blanka Premrov Bajuk
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Marinka Drobnič Košorok
somentor: doc. dr. Tadej Malovrh
naslov dr. disertacije: Izolacija in karakterizacija proteinskih in neproteinskih inhibitorjev cisteinskih peptidaz dermatofita Trichophyton mentagrophytes ter njihov vpliv na gostitelja

FAKULTETA ZA FARMACIJO

12. Mohammad-Mehdi Saghafi
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Fajko Bajrović
somentor: prof. dr. Borut Štrukelj
naslov dr. disertacije: Donepezil in galantamin kot preventivna zaščita pred zastrupitvijo z diizopropilflourofosfatnim zaviralcem encima AChE