Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 22.11.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 22. novembra 2011 ob 12.30 uri je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
     
FAKULTETA ZA ŠPORT

1. Mitja Geržević
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vojko Strojnik
naslov dr. disertacije: Utrujanje med različno intenzivnim 6-minutnim veslanjem

2. Suzana Tkavc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Damir Karpljuk
somentor: prof. dr. Matej Tušak
naslov dr. disertacije: Povezanost nekaterih vidikov funkcionalnih sposobnosti z dejavniki zdravega življenjskega sloga pri pripadnikih slovenske vojske

FILOZOFSKA FAKULTETA

3. Ivana Cindrić
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Skela
somentorica: prof. dr. Milica Gačič
naslov dr. disertacije: Kompetence učiteljev za spremljanje oz. vrednotenje tujejezikovnega znanja učencev na zgodnji stopnji učenja angleščine v osnovni šoli

4. Katja Hribar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Ana Marija Muster
somentorica: prof. dr. Cirila Peklaj
naslov dr. disertacije: Dejavniki samoregulacije pri učenju tujega jezika

5. Mojca Kompara
doktorica znanosti
mentor:  doc. dr. Primož Jakopin
naslov dr. disertacije: Algoritem za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih razvezav v elektronskih besedilih

6. Ana Kozina
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Anja Podlesek
naslov dr. disertacije: Agresivnost kot odgovor na anksioznost in vloga obeh v šolskem prostoru

7. Petra Kramberger
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik
naslov dr. disertacije: Časopis Südsteirische Post (1881-1900) in njegov podlistek

8. Renata Marčič
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Darja Kobal Grum
naslov dr. disertacije: Povezanost med samopodobo, optimizmom in agresivnostjo

9. Andreja Mesarič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentor: prof. dr. Božidar Jezernik
naslov dr. disertacije: Oblačenje muslimank in muslimanov v Sarajevu kot vidik njihovega medsebojnega razločevanja in reislamizacije sodobne Bosne in Hercegovine

10. Alen Albin Širca
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Vid Snoj
naslov dr. disertacije: Geneza mističnega pesništva na Zahodu

11. Marija Žveglič
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Boža Krakar Vogel
somentorica: prof. dr. Milena Mileva  Blažić
naslov dr. disertacije: Raba informacijsko-komunikacijskih tehnologij za doseganje ciljev pri pouku slovenščine v osnovni šoli