Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 13.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 13. januarja 2012 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Maarten De Groot
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razpoznavanje, proženje in lokalizacija pri hemipterih s pomočjo vibracijskih signalov
mentor: prof. dr. Andrej Čokl

2. Vesna Glavnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Določanje proantocianidinov, fitosterolov in metilksantinov v čokoladi in kakavu s kromatografskimi metodami
mentorica: viš. strok. razisk. sod. dr. Breda Simonovska

3. Simon Guštin
z Biotehniške fakultete
 naslov dr. disertacije Kontinuirano izpihovanje amoniaka iz odpadne vode po anaerobnem čiščenju
mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar

4. Matija Klopčič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji od začetka načrtnega gospodarjenja do danes
mentor: prof. dr. Andrej Bončina

5. Borut Mavrič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Favnistična in ekološka analiza makrozoobentoških združb mehkega dna in opredelitev ekološkega stanja slovenskega obalnega morja
mentor:  prof. dr. Lovrenc Lipej  
somentor: doc. dr. Gorazd Urbanič

6. Petra Nikolić
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vzorci izražanja genov v listih vinske trte okužene s fitoplazmo, povezano s počrnelostjo lesa
mentorica: prof. dr. Marina Dermastia
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden

7. Mija Sežun
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj proizvodnje bioplina iz ligninoceluloznih substratov
mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar
somentor: prof. dr. Viktor Grilc

8. Franc Smrekar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj tehnologije čiščenja plazmidov in bakteriofagov
namenjenih humani uporabi
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: doc. dr. Aleš Podgornik

9. Sanja Stopinšek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen gliv v imunopatogenezi sarkoidoze
mentorica: znan. sod. dr. Saša Simčič
somentorica: doc. dr. Marjeta Terčelj Zorman

10. Luka Wechtersbach
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Pretvorbe askorbinske in dehidroaskorbinske kisline v vodnih raztopinah
mentor: doc. dr. Blaž Cigić
somentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

11. Urška Zapušek Novak
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Priprava mešanic umetnih zemljin z blati iz čistilnih naprav
mentor: prof. dr. Domen Leštan
somentorica: prof. dr. Radmila Milačič