Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst doktorjev znanosti

Datum objave: 17.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V ponedeljek, 16. januarja 2012 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Nadja Dobnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza napak v prevodih študentov v funkciji načrtovanja in razvijanja predmetov francoskega jezika v okviru študijskega programa prevajalstva
mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

2. Alenka Hebar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv družine na razvoj pismenosti odraslih
mentorica: doc. dr. Dušana Findeisen

3. Tina Košak
s Filozofske fakultete

 naslov dr. disertacije: Žanrske upodobitve in tihožitja v plemiških zbirkah na Kranjskem in Štajerskem v 17. in 18. stoletju
mentor: prof. dr. Matej Klemenčič
somentorica: doc. dr. Barbara Murovec

4. Simon Krek
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic
mentor: prof. dr. Marko Stabej

5. Uršula Lipovec Čebron
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Izbrisani prebivalci brez zdravstvenega državljanstva: medicinsko-antropološka študija
mentor:  prof. dr. Zmago Šmitek 
somentorica doc. dr. Jelka Zorn

6. Boštjan Narat
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Hermenevtični elementi razumevanja in pomena glasbe
mentor: prof. dr. Dean Komel
somentor: prof. dr. Leon Stefanija

7. David Puc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Diskurz in teorija argumentacije
mentorica: prof. dr. Simona Kranjc

8. Marjana Šifrar Kalan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Leksikalna razpoložljivost v španščini kot tujem jeziku mentorica:  prof. dr. Jasmina Markič

9. Aleš Vaupotič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Aktualnost realističnega diskurza v literarni in intermedijski umetnosti
mentor: prof. dr. Tomislav Virk
somentor: prof. dr. Janez Strehovec
somentor: prof. mag. Srečko Dragan

10. Neža Kogovšek Šalamon
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravni vidiki izbrisa iz registra stalnega prebivalstva RS
mentor: prof. dr. Bojan Bugarič

11. Sabina Pavlin
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev)
mentor: prof. dr Viktorija Žnidaršič Skubic

12. Iztok Rakar
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Vključevanje javnosti v delovanje izvršilne veje oblasti pri sprejemanju splošnih pravnih aktov v Republiki Sloveniji
mentor: prof. dr. Rajko Pirnat
somentor: doc. dr. Gregor Virant

13. Tilen Štajnpihler
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Precedenčni učinek sodnih odločb pri pravnem utemeljevanju
mentor: prof. dr. Marijan Pavčnik