Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 17.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 17. januarja 2012 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Andrej Kovačič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Boštjan Bradaškja
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Modeliranje deformacijsko induciranega izločanja v jeklih z dodatkom mikrolegirnih elementov pri kontinuirnem litju
mentor: doc. dr. Goran Kugler
somentor: prof. dr. Radomir Turk

2. Katja Kavkler
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Glive na muzejskih tekstilijah in njihov vpliv na naravna vlakna
mentor: prof. dr. Andrej Demšar
somentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman

3. Tea Toplišek
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Keramični kompoziti z dolgimi vlakni iz silicijevega karbida
mentorica: prof. dr. Spomenka Kobe

4. Tine Andrejašič
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Analiza direktnih algoritmov za optimizacijo izrabe sončne energije v fotonapetostnih generatorjih
mentor: prof. dr. Marko Topič

5. Tomaž Gyergyek
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Študij potencialnih struktur pred pozitivno in negativno elektrodo v plazmi
mentor:  prof. ddr. Aleš Iglič

6. Borut Kozan
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Adaptivni model za načrtovanje izgradnje elektrarn
mentor: prof. dr. Andrej Ferdo Gubina

7. Domen Novak
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Adaptivna integracija psihofizioloških spremenljivk za robotsko urjenje
mentor: prof. dr. Matjaž Mihelj

8. Iztok Zlatar
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Metoda celovite analize zanesljivosti oskrbe z električno energijo                                    
 mentor: prof. dr. Andrej Ferdo Gubina

9. Andrej Kobler
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Nove metode za obdelavo podatkov letalskega laserskega skenerja za monitoring gozdnih ekosistemov
mentor: prof. dr. Krištof Oštir
somentor: prof. dr. Sašo Džeroski

10. Mojmir Uranjek
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Propadanje in trajnostna obnova ovoja stavbne dediščine
mentorica: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
somentor: prof. dr. Roko Žarnić

11. Rok Vezočnik
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih
mentor: prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: Prof. Dr. Dipl. Ing. Norbert Pfeifer