Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet doktorjev znanosti

Datum objave: 25.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 24. januarja 2012 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:   

1. David Koren
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Potresna izolacija in nesimetrična konstrukcijska zasnova v arhitekturi
mentor: prof.dr. Vojko Kilar

2. Uroš Maver
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Funkcionalizacija površin za razvoj dostavnih sistemov učinkovin za ciljano zdravljenje
mentor: prof. dr. Odon Planinšek
somentor: prof. dr. Janko Jamnik

3. Mihael Simčič
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Določitev načina vezave novih inhibitorjev MurD ligaze
mentor: prof. dr. Uroš Urleb
somentorica: doc. dr. Simona Golič Grdadolnik

4. Tina Ukmar
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Proučevanje mehanizmov vgrajevanja in sproščanja modelne učinkovine iz urejenih mezoporoznih silikatov
mentor: prof. dr. Odon Planinšek
somentor: doc. dr. Gregor Mali

5. Miha Vivoda
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Kvantifikacija amorfnosti substanc za farmacevtsko rabo na primeru nifedipina
mentor:  doc. dr. Robert Roškar
somentor: prof. dr. Vojko Kmetec

6. Urška Žager
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Značilnosti vezave protiteles proti ß2 glikoproteinu I na antigen mentor: prof. dr. Borut Božič
somentorica: doc. dr. Mojca Lunder

7. Jožko Lango
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije
mentorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol
somentor: prof. dr. Andrej Misson

8. Tatjana Novak
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov
mentor: prof. dr. Rajko Vute
somentor: prof. dr. Vojko Strojnik

9. Tina Roškar
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv sočasne uporabe meloksikama in deksametazona z mizoprostolom na vsebnost prostaglandinov, levkotrienov in tromboksanov v serumu pri psih
mentorica: prof. dr. Silvestra Kobal