Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst doktorjev znanosti

Datum objave: 07.02.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 7. februarja 2012 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
                    
1. Biserka Bakrač
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Specifična vezava ekvinatoksina II, citolitičnega proteina iz morske vetrnice Actinia equina, na sfingomielin
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh            

2. Martin Fettich
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Osmosenzorji poti odziva HOG pri halofilni kvasovki Hortaea werneckii
mentorica: prof. dr. Ana Plemenitaš                
    
3. Lenart Girandon
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava fenotipa in diferenciacijskih sposobnosti matičnih celic iz kostnega mozga, maščobnega tkiva in folikularne tekočine
mentorica: doc. dr. Irma Virant Klun         
      
4. Nataša Knap
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Poglavitni biotski, abiotski in antropogeni dejavniki za spremembe v incidenci klopnega meningoencefalitisa v Slovenji
mentorica: prof. dr. Tatjana Avšič Županc         

5. Rok Košir
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv svetlobe, genetskega ozadja miši in transkripcijskega faktorja CREM na cirkadiano izražanje centralnih genov biološke ure in metabolizma
mentorica: prof. dr. Damjana Rozman       

6. Peter Podbevšek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv kemijskih modifikacij in kationov na prostorske strukture oligonukleotidov
mentor: prof. dr. Janez Plavec                       

7. Janez Ravnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Nevropsihološka, nevrofiziološka ter slikovnodiagnostična ocena kognitivne prizadetosti po spontani subarahnoidni krvavitvi
mentor: doc. dr. Gorazd Bunc          
somentor: prof. dr. Zvezdan Pirtošek

8. Lucija Šarc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Toksičnost etanola in acetaldehida za astrocite v primarni kulturi in njun vpliv na sproščanje nekaterih citokinov
mentorica: prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj

9. Klemen Španinger
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Rekombinantni človeški eritropoetin: analiza celokupnega eritropoetina z izoelektričnim fokusiranjem pri bolnikih z rakom in molekularni mehanizmi nevroprotekcije v celičnih linijah
mentorica: doc. dr. Nataša Debeljak                 
somentor: prof. dr. Arthur J. Sytkowski

10. Iztok Tomazin
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Proučitev in zasnova modela organizacije in delovanja helikopterske nujne medicinske pomoči
mentor: prof. dr. Janko Kersnik                

11. Tina Uršič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Pogostnost in klinični pomen okužbe s človeškim bokavirusom pri otrocih v Sloveniji
mentor: doc. dr. Miroslav Petrovec

12. Tina Žagar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Geografski prikaz incidence raka v Sloveniji na podlagi georeferenciranih podatkov
mentorica: prof. dr. Maja Primic Žakelj            
somentorica: prof. dr. Anuška Ferligoj

13. Lovro Žiberna
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga bilitranslokaze pri zaščitnem delovanju flavonoidov ob hipoksično-reoksigenacijskih poškodbah v srčno-žilnem sistemu
mentor: viš. znan. sod. dr. Gorazd Drevenšek
somentorica: prof. dr. Sabina Passamonti