Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 14.02.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 14. februarja 2012 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Lara Burazer
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Zaznava in upoštevanje besedilnih značilnosti ob prevajanju ter njihov vpliv na sprejemljivost prevoda
mentor: doc. dr. David John Limon

2. Tinka Delakorda Kawashima
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Tradicionalna religioznost v razvoju sodobne japonske
družbe: potrošništvo in ljudska religioznost
mentor: prof. dr. Marko Kerševan
somentor: prof. dr. Andrej Bekeš

3. Tina Ilgo
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kritika tradicionalne kitajske družbe skozi simboliko v Lu Xunovih novelah
mentorica: prof. dr. Jana Rošker
somentorica: prof. dr. Maja Lavrač
somentor: doc. dr. Igor Škamperle
     
4. Natalia Kaloh Vid
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Apokaliptični siže v ruski kulturi 1920-1950 let: primer proze Mihaila Afanasijeviča Bulgakova
mentor: prof. dr. Miha Javornik

5. Sonja Kralj Bervar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Sobivanje družbenega, stanovskega in umetniškega v zgodovini Društva slovenskih skladateljev
mentor: prof. dr. Matjaž Barbo 

6. Špela Lah
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Nemško glasbeno gledališče v Ljubljani (1875-1914)
mentor: doc. dr. Aleš Nagode


7. Eva Mally
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945
mentor: prof. dr. Božo Repe
somentor: znan. svet. dr. Boris Mlakar

8. Petra Novak
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in učbenikih na predmetni stopnji osemletne in devetletne osnovne šole
mentorica: prof. dr. Milena Mileva  Blažić

9. Marija Počivavšek
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Trgovina v Sloveniji med obema vojnama: Ljubljana - Maribor - Celje
mentor: prof. dr. Mitja Ferenc
somentor: znan. svet. dr. Žarko Lazarević

10. Sara Rožman
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Reproduktivne pravice žensk in širjenje polja avtonomije na primeru Slovenije
mentor: prof. dr. Milica Antić Gaber

11. Mitja Sunčič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne
mentor: prof. dr. Janez Cvirn
somentor: znan. svet. dr. Žarko Lazarević

12. Saša Vojteh Poklač
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Glasoslovje in frazeologija dolenjskih govorov med Krko in Gorjanci
mentorica: prof. dr. Vera Smole
somentorica: prof. dr. Erika Kržišnik

13. Špela Žakelj
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Alegorija in ironija v francoski književnosti 13. stoletja
mentor: prof. dr. Miha Pintarič