Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 13.03.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Julijana Kristl je danes, 13. marca 2012 ob 12.30 uri promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Mirjam Gosenca
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in vrednotenje mikroemulzij in tekočih kristalov z lecitinom kot nosilnih sistemov za dermalno aplikacijo askorbilpalmitata
mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

2. Biljana Govedarica
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vrednotenje površinskih in mehanskih lastnosti farmacevtskih surovin in izdelkov na nivoju delcev z uporabo mikroskopije na atomsko silo
mentor: prof. dr. Stane Srčič
somentor: doc. dr. Miha Škarabot
 
3. Miloš Ilić
 s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Strukturna optimizacija novih antitrombotičnih učinkovin z dvojnim delovanjem in njihov vpliv na angiogenezo
mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
somentor: doc. dr. Janez Ilaš
     
4. Petra Kolenc Peitl
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Radiooznačeni analogi gastrina kot ligandi za holecistokinin-B (CCK-B/gastrinski) receptor
mentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc
somentor: prof. dr. Helmut Maecke

5. Borut Kovačič
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Izboljšanje farmacevtsko-tehnoloških lastnosti karvedilola z izdelavo trdnih disperzij in kokristalov
mentor:  prof. dr. Odon Planinšek
somentor: prof. dr. Franc Vrečer 

6. Matevž Luštrik
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Razvoj metod in vrednotenje lokalnih karakteristik toka trdnih delcev v vrtinčnoslojnih napravah za oblaganje ter njihov vpliv na enakomernost obloge delcev
mentor: prof. dr. Stane Srčič                      

7. Sebastjan Reven
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Dendritski polimerni nosilci za izboljšanje vodotopnosti težko topnih zdravilnih učinkovin
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
somentorica: znan. sod. dr. Ema Žagar

8. Darko Uršič
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vpliv luminalnih in humoralnih dejavnikov na intestinalno sekrecijo učinkovin
mentor: prof. dr. Albin Kristl
somentor: prof. dr. Franc Vrečer

9. Dubravka Krneta
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Minister kot menedžer
mentor: prof. dr. Rado Bohinc
somentor: prof. dr. Bojan Bugarič

10. Petar Popović
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Jugoslovanska kriza v kontekstu II. hladne vojne (1980-90)
mentor: prof. dr. Bojko Bučar

11. Andrej Starc
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Identifikacija elementov profesionalizacije zdravstvene nege v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Majda Pahor
somentor: doc. dr. Branko Ilič

12. Maja Turnšek Hančič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Javnost in novi mediji v procesih globalizacije
mentor: akad. prof. dr. Slavko Splichal
somentor: prof. dr. Nicholas W. Jankowski