Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 20.03.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 20. marca 2012 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti:

1. Mihael Černetič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo
mentor: prof. dr. Marko Polič

2. Peter Frantar
naslov dr. disertacije: Geoinformacijska zasnova preučevanja virov obremenjevanja porečij
mentor: doc. dr. Marko Krevs
somentorica: doc. dr. Irena Rejc Brancelj

3. Asmir Gračanin
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Emocionalni procesi, osebnostne dimenzije in aktivacija parasimpatikusa
mentor: prof. dr. Janek Musek

4. Mija Michelizza
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga in pomen spletnih besedil v slovenščini
mentorica: prof. dr. Andreja Žele
somentor: doc. dr. Primož Jakopin

5. Marko Mugerli
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Cerkvene razmere v ljubljanski škofiji v času škofa Otona Buchheima (1641-1664)
mentor: prof. dr. Vasko Simoniti
somentor: prof. dr. France Dolinar

6. Boštjan Rogelj
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Političnogeografska analiza volilnega sistema volitev v Državni zbor Republike Slovenije
mentor: prof. dr. Jernej Zupančič

7. Matevž Rudolf
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Slovenska literatura in film (1984-2009)
mentor: prof. dr. Tone Smolej
somentorica: doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol

8. Saška Štumberger
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pojmovni svet in struktura novejše slovenske leksike
mentorica: prof. dr. Ada Vidovič Muha

9. Silvo Torkar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov: identifikacija, rekonstrukcija in standardizacija xx
mentorica: prof. dr. Alenka Šivic Dular

10. Primož Žagavec
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Odnos med pozornostjo, spominom, izvršitvenimi funkcijami in splošno inteligentnostjo
mentor: prof. dr. Marko Polič
somentor: prof. dr. Valentin Bucik

11. Veronika Seles
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Čustveni procesi v zakonski terapiji parov z zakonsko nezvestobo
mentor: prof. dr. Vinko Potočnik

12. Marija Stanonik
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Teologija Besede v slovenskem kulturnem in duhovnem prostoru
mentor: prof. dr. Ciril Sorč