Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 29.03.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 29. marca 2012 ob 12.30 uri je  prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jure Aćimović
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv gena Crem na cirkadialno izražanje lipidnih metabolitov in na sterolni metabolom pri miši Mus musculus
mentorica: prof. dr. Damjana Rozman                    

2. Rok Blagus
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvrščanje visoko-razsežnih neuravnoteženih podatkov
mentorica: doc. dr. Lara Lusa
 
3. Urška Dermol
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Strukturne in funkcijske raziskave fosfodiesteraz cikličnih nukleotidov razreda III
mentorica: znan. sod. dr. Marjetka Podobnik            
     
4. Marta Grgič Vitek
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Epidemiologija klopnega meningoencefalitisa in precepljenosti v Sloveniji
mentorica: doc. dr. Irena Klavs                

5. Martin Ivec
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza morfometrijskih in kromosomskih značilnosti počasneje razvijajočih se človeških blastocist iz postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo
mentor:  doc. dr. Borut Kovačič

6. Simona Klemenčič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Depresija in spoznavne sposobnosti pri bolnikih s sladkorno boleznijo
mentor: prof. dr. Rok Tavčar                
somentorica: doc. dr. Maja Ravnik Oblak

7. Nina Kočevar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Določanje proteinskih označevalcev pri adenokarcinomu želodca
mentor: prof. dr. Radovan Komel                     

8. Viljem Kovač
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Zdravljenje bolnikov z malignim plevralnim mezoteliomom z gemcitabinom v počasni infuziji in cisplatinom
mentor: prof. dr. Matjaž Zwitter            

9. Eva Lenassi
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Optična koherenčna tomografija in mikroperimetrija pri distrofijah in degeneracijah mrežnice
mentor: prof. dr. Marko Hawlina                     
somentor: Prof. Glen Jeffery, BSc, D.Phil

10. Maja Špiljak Pakkanen
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost novejših kazalcev EKG za nekatere bolezni srca pri psih
mentor: prof. dr. Vito Starc          
somentorica: doc. dr. Aleksandra Domanjko Petrič

11. Špela Štunf
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Patohistološke lastnosti sprednje lečne ovojnice pri intumescentni katarakti
mentor: prof. dr. Marko Hawlina  
somentorica: znan. svet. dr. Anastazija Hvala

12. Nataša Vidović Valentinčič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Klinični in imunski vidiki patogeneze intermediarnega uveitisa
mentor: prof. dr. Marko Hawlina      
somentorica: prof. dr. Aniki Rothova

13. Andrej Vranič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Dejavniki preživetja bolnikov s primarnimi atipičnimi in malignimi meningiomi
mentor: prof. dr. Borut Prestor
somentorica: prof. dr. Mara Popović