Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

3. april 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Lijana Jankovič Grobelšek
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Javni in za javnost odprti prostori sodobnega mesta
mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes
somentor: prof. mag. Vladimir Braco Mušič

2. Luka Mladenovič
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo območij z visoko  gostoto poselitve
mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes
somentorica: doc. dr. Mojca Šašek Divjak

3. Miloš Maksić
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Izračun širjenja flikerja po omrežju s pomočjo medharmonikov in reprezentativnih vzorcev napetosti
mentor: prof. dr. Igor Papič

4. Andraž Miklavec
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Sistem za umerjanje termovizijskih kamer
mentor: prof. dr. Janko Drnovšek
somentor: prof. dr. Igor Pušnik

5. Miha Možina
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Kontrola kakovosti trdih farmacevtskih izdelkov s strojnim vidom
mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

6. Igor Perkon
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Analiza dinamike BRK s sledenjem netogim nezaključenim krivuljam
mentor: prof. dr. Jurij Tasič
somentor: prof. dr. Mathew Diamond

7. Vladimir Poučki
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Ostrenje sit IIR s programirljivimi vezji
mentor: prof. dr. Andrej Žemva
somentor: prof. dr. Miroslav D. Lutovac

8. Vildana Sulić
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Učinkovito širjenje značilnic v omrežju vizualnih senzorjev
mentor: prof. dr. Stanislav Kovačič

9. Luka Teslić
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Lokalizacija mobilnega robota na osnovi ocenjenih daljic iz okolja z uporabo razširjenega Kalmanovega filtra
mentor: prof. dr. Igor Škrjanc

10. Georgios Papamikos
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Analiza adiabatskih invariant in statistične lastnosti časovno odvisnih nizkodimenzionalnih hamiltonskih sistemov
mentor: prof. dr. Marko Robnik

11. Gabriel Verret
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: O redu točkovnega stabilizatorja v ločno tranzitivnih grafih in digrafih
mentor: prof. dr. Primož Potočnik

12. Jovan Vladimir Filipović
s Fakultete za upravo
naslov dr. disertacije: Menedžment srbske diasporine virtualne univerze kot kompleksne organizacije
mentor: prof. dr. Bogomil Ferfila
somentor: prof. dr. Srečko Devjak