Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 17.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 17. aprila 2012 ob 12.30 uri je prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Tjaša Kogovšek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Trofična ekologija izbranih klobučnjaških meduz v obalnem morju
mentorica: prof. dr. Alenka Malej

2. Anja Kovanda
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna opredelitev kandidatnih  izolatov za nove genotipe virusov papiloma v Sloveniji
mentor: prof. dr. Mario Poljak

3. Špela Može Bornšek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Biološka učinkovitost antocianov gozdnih borovnic (Vaccinium myrtillus L.)
mentorica: prof. dr. Veronika Abram
somentorica: doc. dr. Andreja Vanzo

4. Jernej Ogorevc
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Odkrivanje kandidatnih genov za odpornost proti mastitisu z bioinformatiko in transkriptomiko
mentor: prof. dr. Peter Dovč
somentorica: doc. dr. Tanja Kunej

5. Valentina Schmitzer
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Povezave med dejavniki, ki vplivajo na barvo, in fenolnimi snovmi pri izbranih okrasnih rastlinah
mentor:  prof. dr. Franc Štampar

6. Polona Strajnar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Bionomija, virulenca in genetska karakterizacija ogorčice Meloidogyne ethiopica Whitehead (Tylenchida: Meloidogynidae) ter njen vpliv na fiziološke procese v rastlini
mentor: doc. dr. Gregor Urek
somentor prof. dr. Dominik Vodnik

7. Ana Zovko
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Biološke aktivnosti sintetičnih alkipiridinijevih polimerov
mentor: prof. dr. Tom Turk

8. Metka Žan Lotrič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj pasme cikastega goveda in planšarstva
mentor: prof. dr. Drago Kompan

9. Tomaž Žnidaršič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Izboljšanje učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovih v vampu pri obrokih s travno silažo
mentor: doc. dr. Jože Verbič

10. Nenad Maraš
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Reakcije fenolov s tetraalkilamonijevimi solmi in sinteza 3-acetamido-ß-rezorcinskih kislin s prilagojeno Kolbe-Schmittovo reakcijo
mentor: prof. dr. Marijan Kočevar

11. Sebastijan Peljhan
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Simulacije mehanizma inhibicije benzotriazola kot inhibitorja korozije bakra v kloridnem mediju
mentor: viš. znan. sod. dr. Anton Kokalj
somentor: prof. dr. Jože Koller

12. Peter Podbršček
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Vpliv sinteznih pogojev na morfološke lastnosti materialov iz cinkovega oksida
mentor: znan. svet. dr. Zorica Crnjak Orel
somentor: prof. dr. Jadran Maček

13. Janez Vodičar
s Fakultete za šport
naslov dr. disertacije: Manifestna in latentna struktura
izbranih morfoloških dejavnikov ter kinematičnih značilnosti tehnike smučarskega skoka
mentor: prof. dr. Bojan Jošt