Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 25.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes, 25. aprila 2012 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Saba Battelino
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Pogostnost mutacij v genih za koneksin 26 (GJB2) in koneksin 30 (GJB6) pri bolnikih s prirojeno in napredujočo izgubo sluha
mentor: prof. dr. Miha Žargi                  
somentorica: doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

2. Nina Erčulj
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv genetske variabilnosti na učinkovitost in toksičnost zdravljenja levkemij in limfomov pri otrocih in malignega mezotelioma pri odraslih                                            
mentorica: prof. dr. Vita Dolžan
 
3. Domen Jaklič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Protimikrobno delovanje izločkov  ličink muhe Lucilia sericata (Meigen 1826)
mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman               

4. Maruša Lokar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Nastanek  in stabilnost membranskih nanostruktur: mikroveziklov in membranskih nanocevk
mentor: prof. dr. Aleš Iglič   
somentor: prof. dr. Peter Veranič

5. Katarina Odar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza diferenčno izraženih mikro RNA v verukoznem karcinomu glave in vratu
mentorica:  prof. dr. Nina Zidar       
somentor: prof. dr. Damjan Glavač 

6. Mojca Šoštarič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Kognitivno procesiranje pri osebah z depresivno in shizofrensko motnjo
mentor: prof. dr. Bojan Zalar                

7. Estera Žalik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv duševnih motenj na kognitivne procese pri starostnikih
mentor: prof. dr. Bojan Zalar                

8. Alen Albreht
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Separacija in identifikacija izoheksenilnaftazarinov iz laškega gadovca (Echium italicum L.) in vezava šikonina na izbrane beljakovine
mentorica: prof. dr. Lucija Zupančič Kralj
somentorica: viš. znan. sod. Irena Vovk

9. Darja Kotnik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Optimizacija pulzne amperometrične detekcije in določanje izbranih ogljikovih hidratov z ionsko kromatografijo
mentor: prof. dr. Boris Pihlar
somentor: znan. sod. dr. Milko Novič 

10. Marta Kasunič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Strukturna karakterizacija enodimenzionalnih zeolitov z dvanajstčlenskimi kanali in titanatnih keramik s praškovno difrakcijo
mentorica: doc. dr. Amalija Golobič          

11. Vita Majce
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje diazenov ter njihovih analogov kot možnih inhibitorjev nekaterih encimov
mentor: prof. dr. Slovenko Polanc
somentor: prof. dr. Stanislav Gobec