Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

8. maj 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Gesa Biffio
z Akademije za glasbo
naslov dr. disertacije: Novonastale izvajalske tehnike za violončelo na prelomu tisočletja
mentor: prof. mag. Marko Mihevc

2. Katarina Zadnik
z Akademije za glasbo
naslov dr. disertacije: Razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri 8-letnih učencih v glasbeni šoli
mentorica: doc. dr. Branka Rotar Pance   somentor: doc. dr. Janez Jerman

3. Simona Bezjak
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Politične teorije suverenosti in njihovi nasledki
mentor: prof.dr. Jernej Pikalo

4. Vilma Milunovič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Učinkovitost in demokratizacija upravljanja občinskega proračuna
mentor: prof. dr. Marjan Brezovšek
somentor: prof. dr. Bogomil Ferfila

5. Mateja Nadižar Svet
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Razmerje med menedžmentom znanja in človeških virov v učeči se organizaciji
mentor: prof. dr. Vlado Dimovski 
somentor: prof. dr. Ivan Svetlik

6. Simona Rajšp
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Kritika orientalistične paradigme:
primer islamske prakse zastiranja žensk
mentor: prof. dr. Aleš Črnič

7. Jana Dragojevič
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Adipogeneza in lipotoksičnost v kostnem tkivu
mentorica: prof. dr. Janja Marc

8. Alenka Kužnik Krajnik
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Mehanizem aktivacije in inhibicije endosomskih Tollu-podobnih receptorjev
mentor: prof. dr. Roman Jerala
somentor: prof. dr. Janko Kos

9. Dragana Lakić
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Farmakoekonomsko vrednotenje bolezni srca in ožilja
mentor: doc. dr. Mitja Kos
somentorica: prof. dr. Ljiljana Tasić

10. Špela Magister
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Regulacija cisteinskih proteaz z inhibitorjem cistatinom F v imunskih celicah
mentor: prof. dr. Janko Kos

11. Matevž Prijatelj
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Prostagladinski receptor EP4 regulira delovanje limfocitov B mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

12. Izidor Sosič
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Strukturno podprto načrtovanje in sinteza encimskih inhibitorjev s potencialnim protibakterijskim in protitumornim delovanjem
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec