Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 23.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

23. maj 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1.Rok Keber
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj transgenih modelov miši za določanje funkcije gena Cyp51 med spermatogenezo in razvojem zarodka
mentor: prof. dr. Simon Horvat                  

2. Špela Levičnik Höfferle
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv okoljskih dejavnikov na amoniak oksidirajoče arheje in bakterije v tleh
mentorica: prof. dr. Ines Mandić-Mulec
somentor: prof. dr. James I. Prosser 

3. Živa Petkovšek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Poskus priprave in uporabe genetsko modificiranega kolicinogenega probiotičnega seva bakterije Escherichia coli za zaščito pred njenimi patogenimi sevi
 mentorica: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
     
4. Maja Pociecha
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Recikliranje liganda EDTA po ekstrakciji s kovinami onesnaženih tal
mentor: prof. dr. Domen Leštan   

5. Peter Prislan
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Večletno in sezonsko nastajanje ksilema in floema pri bukvi (Fagus sylvatica L.) z dveh rastišč v Sloveniji
mentorica:  prof. dr. Katarina Čufar
somentorica: doc. dr. Jožica Gričar

6. Andreja Jelen
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj tiskarskih barv z dodatki nanomaterialov
mentor: prof. dr. Janez Dolinšek
somentor: prof. dr. Vilibald Bukošek
                              
7. Katja König
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Priprava sodobnih keramičnih materialov
z elektroforetsko depozicijo
mentorica: prof. dr. Spomenka Kobe
somentorica: doc dr. Saša Novak Krmpotič
somentor: prof. dr. Aldro R. Boccaccini

8. Blaž Karpe
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Določitev konvektivnih spremenljivk pri procesu hitrega strjevanja na vrtečem se valju
mentor: prof. dr. Borut Kosec
somentor: prof. dr. Milan Bizjak

9. Blaž Rat
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Digitalizacija tipografije Blaznikove tiskarne in njena uporabnost v različnih medijih
mentorica: doc. dr. Klementina Možina