Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 28.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Julijana Kristl je danes, 28. maja 2012 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Daniel Celarec
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti
mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

2. Aleš Kroflič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Nelinearna analiza večslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij
mentor: prof. dr. Goran Turk
somentor: doc. dr. Bojan Čas

3. Jože Triglav
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa
mentor: prof. dr. Bojan Stopar
somentor: doc. dr. Dušan Petrovič

4. Zlatko Vidrih
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli
mentorica: prof. dr. Tatjana Isaković
somentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

5. Ferdinand Blaznik
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Problemi socializacije prava
mentor: prof. ddr. Rudolf Rizman

6. Sonja Čotar Konrad
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Izražanje čustev in konfliktnost v družinskih odnosih
mentor: prof. dr. Matija Svetina

7. Kristina Egumenovska
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osebnost in psihično blagostanje
mentor: prof. dr. Janek Musek

8. Ivana-Paula Gortan-Carlin
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Glasba istrskih sodobnih skladateljev na prehodu v 21. stoletje in njena vloga v regionalnem turizmu
mentor: prof. dr. Leon Stefanija
somentorica: prof. dr. Vinka Cetinski

9. Adriana Mezeg
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Korpusno podprta analiza francoskih polstavkov in njihovih prevedkov v slovenščini
mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

10. Barbara Navala
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Knjižno slikarstvo 12. stoletja v cistercijanskem samostanu Alcobaça
mentorica: prof. ddr. Nataša Golob

11. Vlasta Stavbar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Politično delovanje dr. Vekoslava Kukovca do leta 1918
mentor: prof. dr. Janez Cvirn
somentor: prof. dr. Franc Rozman

12. Majda Šavle
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Šport kot metafora življenja v ameriški književnosti
mentorica: prof. dr. Jerneja Petrič
somentorica: dr. Darja Mazi Leskovar

13. Jana Volk
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Intonacija v spontanem neformalnem govoru slovenskih govorcev na dvojezičnem področju Slovenske Istre
mentor: doc. dr. Primož Vitez
somentorica: prof. dr. Vesna Mikolič