Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 05.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

5. junij 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
 

    
1. Metka Hajzeri
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Priprava in karakterizacija tankih plasti in elektrolitov za elektrokromne sklope
mentorica: znan. sod. dr. Angela Šurca Vuk
somentor: prof. dr. Boris Pihlar

2. Andrej Lajovic
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Teorijske in eksperimentalne raziskave strukture enostavnih organskih tekočin in njihovih zmesi
mentor: prof. dr. Andrej Jamnik
 
3. Barbara Novosel

s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Deaktivacija anod visokotemperaturnih gorivnih celic
mentor: prof. dr. Jadran Maček
     
4. David Pahovnik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Vpliv ionskih tekočin na nastanek nanostruktur polianilina
mentorica: prof. dr. Majda Žigon   

5. Gordana Pirc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Študij strukture in dinamike kristaliničnih materialov s periodičnimi kvantnokemijskimi metodami
mentor:  znan. sod. dr. Jernej Stare
somentor: prof. dr. Anton Meden

6. Saša Vrbnjak
s Fakultete za šport
naslov dr. disertacije: Analiza strategij reševanja konfliktnih situacij pri športni vzgoji ter njihova povezanost s stili vodenja in čustveno inteligentnostjo učitelja
mentor: prof. dr. Jože Štihec

7. Stanislav Avsec
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole
mentor: doc. dr. Janez Jamšek

8. Milena Košak Babuder
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
mentorica: prof. dr. Marija Kavkler
somentorica: doc. dr. Lidija Magajna

9. Matej Urbančič
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Medpredmetna povezava vsebin in razumevanje pri predmetu naravoslovje
mentor: prof. dr. Saša Aleksij Glažar
somentorica: prof. dr. Marjanca Pergar Kuščer

10. Mirjana Lazarova Trajkovska
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Postopek sprejemanja pilotnih sodb na Evropskem sodišču za človekove pravice
mentor: prof. dr. Ciril Ribičič          

11. Jadranka Sovdat
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Volilni spor
mentor: prof. dr. Franc Grad