Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih trinajst doktorjev znanosti

Datum objave: 12.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 12. junija 2012 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Andrej Kovačič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
                   
1. Marta Božina Beroš
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Regulativa in nadzor področja finančnih naložb, transakcij in trgov v državah članicah EU in Hrvaški
mentor: prof. dr. Ivan Ribnikar
somentor: prof.dr. Vittorio Santoro

2. Selma Filipančič Jenko
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Oblikovanje modela evalvacije aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji
mentor: prof. dr. Vlado Dimovski
   
3. Marko Rožman
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Optimizacija stroškov zagotavljanja zmogljivosti v sodobnih hrbteničnih telekomunikacijskih omrežjih
mentor: prof. dr. Tomaž Turk

4. Aleša Saša Sitar

z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv organizacije na povezano učenje posameznikov v združbah
mentor: prof. dr. Rudi Rozman

5. Brina Črnko
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Geometrija izbranih mehkih snovi: nematskih koloidov in pen na sferi
mentor:  prof. dr. Slobodan Žumer   

6. Aljaž Godec
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Večdelčne korelacije pri hidrofobnih interakcijah
mentor: prof. dr. Janko Jamnik
somentor: doc. dr. Franci Merzel

7. Melita Hajdinjak
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Relacijska algebra s podobnostmi
mentor: prof. dr. Andrej Bauer
                                   
8. Ana Hočevar Brezavšček
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Skupki lipidnih vesiklov kot modeli preprostih živalskih tkiv
mentor: prof. dr. Primož Ziherl

9. Marko Kandić
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Idealska trikotljivost pozitivnih operatorjev
mentor: prof. dr. Roman Drnovšek

10. Lev Vidmar
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Vpliv fononov na fiziko močno koreliranih elektronskih sistemov
mentor: prof. dr. Janez Bonča

11. Gašper Žerovnik
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Uporaba kovariančnih matrik za oceno negotovosti v reaktorskih preračunih
mentor: doc. dr. Andrej Trkov

12. Peter Jenček
s Fakultete za pomorstvo in promet
naslov dr. disertacije: Ergonomski model varnosti v cestnem prometu
mentor: prof. dr. Jurij Kolenc

13. Tina Jukić
s Fakultete za upravo
naslov dr. disertacije: Razvoj modelov za predhodno in naknadno evalvacijo storitev elektronske uprave
mentor: prof. dr. Mirko Vintar
somentor: doc. dr. Jože Benčina