Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih štirinajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 19.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 19. junija 2012 ob 12.30 uri je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Lara Cakić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Značilnosti mater, ki določajo vrste navezanosti otrok, starih od pet do sedem let
mentorica: prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

2. Damir Globočnik
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Karikatura in satirična periodika - pomožna zgodovinska vira
mentor: prof. dr. Janez Cvirn
 
3. Mojca Kukanja Gabrijelčič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Delo z učno uspešnimi učenci pri pouku zgodovine
mentorica: prof. dr. Danijela Trškan
somentorica: prof. dr. Janica Kalin

4. Marja Kuzmanić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Samomor v eksistencialno-fenomenološki perspektivi: smisel ali nesmisel?
mentor: prof. dr. Peter Praper
somentor: prof. dr. George Berguno

5. Špela Ledinek Lozej
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Stanovanjska kultura v Vipavski dolini: etnološki vidik razvoja in pomena kuhinje v 20. stoletju
mentor:  prof. dr. Vito Hazler 

6. Tina Pečovnik Žakelj
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Miti v sodobni slovenski literaturi
mentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

7. Milena Petauer
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga prsti pri ozaveščanju javnosti na primeru Savinjske statistične regije
mentor: doc. dr. Blaž Repe

8. Velko S. Rus
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Sociopsihološke sinteze kot razvojni izziv za sociologijo
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

9. Eva Sapač
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Urbani razvoj Maribora v 20. stoletju: umetnostnozgodovinsko in spomeniškovarstveno vrednotenje urbanistično oblikovalskih kvalitet mesta mentorica: prof. dr. Sonja Ana Hoyer

10. Mateja Seliškar Kenda
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Nizozemska in flamska avantgardistična poezija med letoma 1916 in 1936
mentor: prof. dr. Boris A. Novak

11. Špela Sevšek Šramel
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Literarne tendence slovenske in slovaške kratke pripovedne proze med leti 1989 in 2000
mentor: prof. dr. Andrej Rozman
somentorica: prof. dr. Irena Novak-Popov

12. Snežana Tecco Hvala
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Železnodobna nekropola Magdalenske gore - grobni običaji in družbena struktura
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan

13. Maruša Zupančič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge svetovne vojne
mentorica: doc. dr. Metoda Kokole
somentor: doc. dr. Aleš Nagode 

14. Janja Žagar Grgič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osebni videz: izbira in komunikacija
mentor: prof. dr. Rajko Muršič