Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih petnajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.07.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 3. julija 2012 je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral petnajst novih doktorjev znanosti:

1. David Dobnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Funkcijska analiza genov s transgenimi rastlinami in razvoj novih metod za določanje gensko spremenjenih organizmov
mentorica: prof. dr. Jana Žel
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden

2. Boštjan Mali
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv smučišča na tla in pritalno vegetacijo
mentorica: prof. dr. Hojka Kraigher

3. Sabina Šegula
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Model za oceno ekonomičnosti pridelave okrasnih rastlin na različnih območjih Slovenije
mentor: prof. dr. Andrej Udovč

4. Lidija Tomić
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna karakterizacija in analiza genetske sorodnosti starih sort vinske trte (Vitis vinifera L.) z zahodnega Balkana
mentorica: prof. dr. Branka Javornik
somentorica: doc. dr. Nataša Štajner

5. Helena Rožman
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki
mentorica: prof.dr. Živa Deu
somentor: prof.dr. Janez Bogataj

6. Alenka Flander
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Razvoj kompetenc s pomočjo mednarodne študentske mobilnosti: primerjava Slovenija - Združene države Amerike
mentorica: prof. dr. Maja Bučar
somentor: prof. dr. Ulrich Brückner

7. Miloš Kuret
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Inovacijska politika ZDA v času globalizacije
mentorica: prof. dr. Maja Bučar
somentor: prof. dr. Bogomil Ferfila

8. Zoran Medved
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Perspektive javnopravne televizije v Sloveniji
mentorica: doc. dr. Sandra Bašić Hrvatin

9. Igor Vobič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Globalni trendi spletnega novinarstva v slovenskih tiskanih medijih
mentorica: prof. dr. Melita Poler Kovačič
somentor: prof. dr. Peter Dahlgren

10. Ivana Dobrotić
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Dejavniki politik usklajevanja plačanega dela in družinskih obveznosti v postsocialističnih državah
mentorica: prof. dr. Nevenka Černigoj Sadar
somentorica: prof. dr. Danica Fink Hafner

11. Štefan Furlan
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Metoda za zasnovo informacijskega sistema za obvladovanje zavarovalniških goljufij na osnovi metrik poslovne uspešnosti
mentor: prof. dr. Marko Bajec

12. Miha Janež
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Metode razmeščanja in povezovanja logičnih primitivov kvantnih celičnih avtomatov
mentor: prof. dr. Miha Mraz

13. Matej Tadina
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Karakterizacija vibracij poškodovanega krogličnega ležaja pri spreminjajoči vrtilni frekvenci
mentor: prof.dr. Miha Boltežar

14. Žiga Zadnik
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Matrika funkcij in funkcionalnosti izdelka v razvojno konstrukcijskem procesu
mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
somentor: prof. dr. Jože Tavčar

15. Matej Žvokelj
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Vpliv malocikličnih utrujenostnih poškodb na obratovanje v vrtljivih kotalnih zvezah
mentor: prof. dr. Ivan Prebil
somentor: doc.dr. Samo Zupan