Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 11.09.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

Danes 11. septembra 2012 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Darko Andronikov
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Povezava med senzoričnimi in fizikalnokemijskimi pokazatelji kakovosti kraškega pršuta
mentor: prof. dr. Božidar Žlender

2. Helena Lesar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Molekulska analiza orhidej rodu Phalaenopsis.mentorica: prof. dr. Zlata Luthar
 
3. Martina Modic
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Hemostatski odziv plazemsko obdelanih umetnih žil
mentor: prof. dr. Miran Mozetič
somentor: prof. dr. Rok Kostanjšek

4. Anja Palandačić
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna ekologija imotske gaovice (Delminichthys adspersus (Heckel, 1843)).
mentor: višji znan. sod. dr. Aleš Snoj

5. Dušan Roženbergar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj, rast in razrast bukve (Fagus sylvatica L.)
v starejši inicialni fazi v raznomernih dinarskih jelovo-bukovih gozdovih
mentor:  prof. dr. Jurij Diaci 

6. Tanja Tajnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Odziv različnega geološkega materiala pri dodajanju CO2 za potrebe njegovega zajemanja in skladiščenja
mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
somentor: prof. dr. Jakob Likar

7. Petra Terpinc
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Antioksidativna učinkovitost fenolnih spojin iz semen, pogače in olja navadnega rička (Camelina sativa)
mentorica: prof. dr. Helena Abramovič

8. Mojca Voljč
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv kostanjevega tanina, RRR-?- in all-rac-?-tokoferola na zmanjšanje oksidacijskega stresa piščancev in izboljšanje oksidacijske stabilnosti njihovega mesa
mentor: prof. dr. Janez Salobir

9. Jasmina Dlačić
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Naravnanost na porabnike in zvestoba porabnikov mobilnih telekomunikacij
mentorica: prof. dr. Vesna Žabkar

10. Daša Farčnik
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Prehod slovenskih diplomantov visokošolskih inštitucij na trg dela
mentor: prof. dr. Polona Domadenik

11. Samo Javornik
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Učinkovitost investiranja v intelektualni kapital kot vodilni indikator prihodnje uspešnosti poslovanja slovenskih podjetij
mentorica: prof.dr. Metka Tekavčič